Hlášení z Experimentu 080-2

Tento dokument souvisí s SCP-080


Experiment 080-2-A:

Datum: █-█-20██
Subjekt: D-080-1, muž, 19 let
Procedura: Subjekt byl poslán do místnosti SCP-080
Podrobnosti:

Subjekt vstoupil do místnosti SCP-080 v 14:26.

<Začátek Záznamu, [14:26]>

Doktor █████: D-080-1, vidíte něco?

D-080-1: Ne. Je tu tma jak v pytli.

(Subjekt se na pár minut odmlčel)

D-080-1: Vpustili jste sem teď něco? Začínám mít pocit, že mě něco sleduje.

Doktor █████: Ne, D-080-1. Nic jsme do vaší místnosti nevpustili.

D-080-1: Co to sakra je? (D-080-1 je viděn, jak klopýtá a padá na zem.)

Doktor █████: Co vidíte?

D-080-1: Takovou obří temnotu, jako kdyby teď někdo stál v rohu místnosti. Proboha, ono se to na mě dívá! Pusťte mě ven! (D-080-1 začíná bušit do dveří.)

Doktor █████: Dívá se to na Vás? Popište prosím jeho fyzickou podobu.

D-080-1: Nevím jak! Panebože, pusťte mě ven. Nechci tu být. (D-080-1 začíná kňučet.)

Doktor █████: Řekněte mi, jak to vypadá, D-080-1. Poté vás mohu pustit ven.

D-080-1: Vy-vypadá jako figurína skrčená v rohu místnosti.

Doktor █████: Je to člověk?

D-080-1: Na to je příliš velká. (D-080-1 začne zívat.) Stále se to na mě dívá, doktore, stále na mě zírá.

Doktor █████: Přibližte se k tomu.

(D-080-1 se blíží k rohu místnosti, zjevně se přitom těžko udrží na nohou.)

D-080-1: Jeho oči vypadají jako pára, která na mě civí. Jako by to chtělo, abych něco uděla- (D-080-1 opět padá na zem.)

Doktor █████: D-080-1, slyšíte mě?

(Subjekt dalších 5 minut neodpovídá)

<Konec Záznamu, [14:58]>

Subjekt pravděpodobně zkolaboval. Ostatky D-080-1 nebyly nalezeny, takže se předpokládá, že ho SCP-080 zkonzumovalo.

Experiment 080-2-B:

Datum: ██-██-20██
Subjekt: D-080-2, žena, 30 let
Procedura: Subjekt byl poslán do místnosti SCP-080, s úmyslem navázat fyzický kontakt s ním..
Podrobnosti:

Subjekt vstoupil do místnosti SCP-080 v 17:35 pod vedením doktora █████.

<Začátek Záznamu, [17:35]>

Doktor █████: Řekněte mi co vidíte.

D-080-2: Nevidím ani hovno. Proč je tu taková tma? (po několika minutách) No do hajzlu, co je to? Jen to stojí uprostřed místnosti.

Doktor █████: Popište to.

D-080-2: Jen to tam tak stojí, vidím akorát dvě…oči, mám ten pocit.

Doktor █████: Přibližte se k tomu a řekněte, pokud se něco změnilo.

D-080-2: Cítím se ospalá… dali jste mi něco do pití, nebo co?

Doktor █████: Přibližte se k tomu a dotkněte se toho. Řekněte mi, co cítíte.

D-080-2: Chcete, abych se toho dotkla?

Doktor █████: Ano. Prosím pokračujte.

(Po pár minutách hádky je předpokládáno, že se D-080-2 dotkla SCP-080 a v tu chvíli přestal subjekt odpovídat.)

<Konec Záznamu, [18:12]>

Subjekt byl nalezen jak spí v rohu místnosti SCP-080. Nevypadal na to, že by během experimentu utrpěl fyzickou újmu na zdraví. Subjekt byl vyslechnut ihned poté, co se o něj postarali zdravotníci, kteří usuzují, že je D-080-2 v dobrém stavu. (Bližší informace v Záznamu z Výslechu 080-1).

Experiment 080-3-C:

Datum: ██-██-20██
Subjekt: D-080-3, muž, 24 let
Procedura: Subjekt byl poslán do místnosti SCP-080, byla mu podána velká dávka amfetaminu.

Po vstupu do místnosti byl subjekt dotázán výzkumníky, aby řekl co viděl. Subjekt popsal stínovou figuru uprostřed místnosti. Subjekt byl informován, aby se nehýbal a dal vědět výzkumníkům, jestli se něco změní. Po deseti minutách od začátku experimentu začal subjekt zívat a začal být patrně vystrašený. Subjekt přestal spolupracovat a pokusil se utéct z místnosti. Poté co selhal začal prohlašovat, že ublíží SCP-080 a podle všeho se ho pokusil napadnout. Poté co tak učinil ihned zkolaboval.

Tělo D-080-3 bylo poté objeveno v místnosti SCP-080, zřejmě byl postižen vážným infarktem. Po odebrání těla D-080-3, začali výzkumníci popisovat velký pocit úzkosti, pocit, že je někdo sleduje a také náhlé uvědomění si přítomnosti SCP-080 v místnosti.

Záznam Výslechu 080-1:

Vyslýchán: D-080-2

Vyslýchající: Doktor █████

Předmluva: D-080-2 bylo vyslýcháno ohledně bezvýsledného experimentu zahrnujícího SCP-080, pří kterém s ním byl subjekt uzavřen po dobu 37 minut.

<Začátek Záznamu>

Doktor █████: Popište prosím co si pamatujete z experimentu.

D-080-2: (Doktor █████ později poznamenal, že D-080-2 měl zahleděný výraz a tón hlasu.) Řekl jste mi, abych k němu šla a dotkla se ho. Já to nechtěla, nechtěla…

Doktor █████: Co se vám stalo, když jste se ho dotkla?

D-080-2: Když jsem se ho dotkla? Viděl jste tu věc? Zkuste se ho dotknout. Nemohla jsem se ani pohnout, zíral na mě a já se prostě nemohla pohnout.

Doktor █████: Několik minut jste neodpovídala. Co jste dělala?

D-080-2: (začíná být značně rozrušená) Jen to na mě zíralo. Nemohla jsem se hnout. Nemohla jsem ani dýchat. (D-080-2 začíná zrychleně dýchat.)

Doktor █████: Uklidněte se D-080-2. Pomalu se nadechněte. Pamatujete si na moment, kdy jste usnula?

D-080-2: Jen to na mě zíralo a zíralo, nehýbalo se to, ale něco jsem cítila! Byla jsem na podlaze, když po mně začali lézt. Jsou tady! (D-080-2 začalo ječet a unáhleně se postavilo na nohy.) Ne! Snaží se mě vzít sebou zpátky k té věci. Já se tam nechci vrátit! Nemůžete po mně chtít, abych se tam vrátila!

(D-080-2 se vrhne po doktorovi █████ a hned poté je ukončena.)

<Konec Záznamu>

Jsem vysoce funkční sociopat! Doufám, že na mě budete hodní.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na