Amnestika

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Toto NENÍ výcvikový manuál. Výcvikové manuály jsou rozdávány během skutečného výcviku. Pro zažádání výcviku zašlete oficiální žádost svému přímému nadřízenému. Berte na vědomí, že toto je specifický dokument. Řiďte se svými protokoly pro použití amnestik.


Účelem tohoto dokumentu je poskytnout pracovníkům Nadace rychlý návod ohledně použití, účinků a postupů souvisejících s amnestiky. Amnestika jsou amnézii způsobující látky, které existují v různých podobách. Pro potřeby Nadace jsou převážně používána na ochranu citlivých informací, vymazáním určitých vzpomínek. Ve většině případů jsou aplikovány po incidentu.

O použití amnestik je rozhodováno případ od případu, pokud se nevyjádří autorita vyššího bezpečnostního prověření (jak je sepsáno níže). Amnestika jsou považována za jedny z nejmocnějších nástrojů, které Nadace používá. Pro vhodné použití amnestik je nezbytná důsledná péče a správný výcvik.

Zneužití amnestik je přísně zakázáno a vede k disciplinárnímu řízení, degradaci, nebo obojímu zmíněnému. Ve všech případech schvalování použití amnestik a rozhodování ohledně jejich zneužívání má poslední slovo Etická komise.

 


 

 

 

Vizuální Kód: Jeden černý pruh

Nutné prověření pro použití: Vycvičený pracovník na Úrovni-1 a výše

Způsob podání: Aerosol

Účinnost: 6 – 12 hodin

Protokoly pro použití: Schváleno pro všeobecné použití v terénu

Vedlejší účinky: Útlum, bolest hlavy, nevolnost

Detailní popis: Plynná Třída-A je v terénu běžně používané amnestikum. Hlavní výhoda použití Třídy-A je fakt, že může být podáno mnoha jedincům najednou. V některých zdokumentovaných případech byla Třída-A použita na celé populace s pomocí leteckého šíření. Další aplikace zahrnují 40 milimetrů dlouhé kazety, které mohou doručit Třídu-A do uzavřených prostor a místností, nebo malý jednorázový sprej.

Díky jejímu chemickému složení je náhodné předávkování s minimálním výcvikem krajně nepravděpodobné. Tento bezpečnostní prvek umožňuje Třídu-A používat jako inhalant. Vhodný pro použití je také díky tomu, že nevyžaduje téměř žádnou kontrolu nad ovlivněnými jedinci, jelikož pracuje s 98,7% úspěšností. Třída-A je ideální pro použití agenty v terénu, týmy rychlé odezvy a skupinami MTF.

Jediný problém při použití Třídy-A je náhodná aplikace sama sobě. Zaměstnanci vycvičení pro používání Třídy-A jsou instruováni ohledně aplikačních zařízeních a okolních podmínkách, které by mohly vést k takovému incidentu. Je doporučeno, aby při používání Třídy-A byl přítomen alespoň jeden další zaměstnanec Nadace, aby se v případě náhodné aplikace na uživatele, usnadnil průběh takového incidentu.

 


 

Vizuální kód: Dva aqua pruhy

Nutné prověření pro použití: Vycvičený pracovník na Úrovni-2 a výše

Způsob podání: Orálně, injekčně

Účinnost: 20 – 72 hodin

Protokoly pro použití: Schváleno pro všeobecné použití v terénu

Vedlejší účinky: Útlum, migrény, rozmazané vidění, mravenčení

Detailní popis: Z chemického hlediska je mezi Třídou-A a Třídou-B jen malý rozdíl. Hlavní odlišnost spočívá ve způsobu podání; Třída-A se vdechuje, zatímco Třída-B je aplikována požitím, nebo je přímo vpravena do krevního oběhu. Při podání tímto způsobem je Třída-A schopna docílit většího účinku na tělo, než by normálně měla. Třída-B je běžně používaná ve formě rozpustných tablet, nebo tekutiny.

Nejpoužívanějším způsobem podání je rozpuštění tablety Třídy-B ve vodě, což jedinci umožní ji vypít. Třída-B je také často používaná v balistických stříkačkách, které jsou vystřelovány stlačeným plynem. Třída-B je stejně bezpečná jako Třída-A, což ji dělá ideální pro použití v mnoha odvětvích. Třída-B má taky zaznamenáno mnohem méně incidentů s náhodnými sebe-aplikacemi, než Třída-A, částečně díky jeho způsobu podání a skladování, což ji umožňuje aplikaci jediným člověkem bez přítomnosti dalšího personálu.

 


 

Vizuální kód: Tři bronzové pruhy

Nutné prověření pro použití: Vycvičený pracovník na Úrovni-3 a výše

Způsob podání: Injekčně

Účinnost: 4 – 9 dní

Protokoly pro použití: Všeobecné použití po výslechu, nebo zadržení v zařízení kontrolovaném Nadací

Vedlejší účinky: Útlum, mírná paralýza (nutný lékařský dohled)

Detailní popis: Na rozdíl od Třídy-A a Třídy-B, je Třída-C mnohem silnější varianta amnestika. Vedlejší účinky a riziko spojené s aplikací Třídy-C vyžadují pomoc zdravotnického personálu Nadace. Pro podání Třídy-C pomocí stříkačky přímo do krevního oběhu, musejí mít pracovníci zdravotnický výcvik. Třída-C je převážně používána na zadržené osoby, takže může být aplikována v kontrolovaných podmínkách. Po prohlídce zdravotnickým personálem může být daná osoba propuštěna.

Třída-C není schválena pro všeobecné použití v terénu a může o ní být pouze zažádáno vyšetřovateli, pracovníky vedoucími výslechy, nebo jinými zaměstnanci na Úrovni-3. Použití Třídy-C má 92,8% úspěšnost a následně může vyžadovat prohlídky, nebo další dávky. Je zakázáno používat Třídu-C na jednom jedinci více jak čtyřikrát.

 


 

Vizuální kód: Kostkovaný olivový pruh

Nutné prověření pro použití: Vyžaduje autorizaci alespoň dvou pracovníků na Úrovni-3 a jejich dohled nad aplikací

Způsob podání: Injekčně (Dvoufázové intravenózní dávky)

Účinnost: +3 týdnů

Protokoly pro použití: Používá se na vyrušení účinků anomálních psychóz a memetických postižení

Vedlejší účinky: Útlum, paralýza (nutná následná rehabilitace), možné poškození mozku

Detailní popis: Třída-D měla v minulosti nižší klasifikaci, ale byla nahrazena vhodnějšími amnestiky pro použití na zadržených osobách (viz Třída-C). Byla často používána s omezenou mírou úspěšnosti a s mnoha nežádoucími účinky na mozek subjektu, což bylo Etickou komisí shledáno jako nepřípustné. Třída-D byla tedy přezkoumána a bylo usouzeno, že je vhodnější pro použití u jedinců, u kterých už je poškození mozku, nebo chronická chemická nerovnováha převládající.

Tyto případy obvykle zahrnují anomální mentální účinky a/nebo memetické postižení mysli. Jelikož memetické účinky mohou být z velké části neznámé, bylo použití silného a riskantního amnestika schváleno, jako možnost pro vyrušení těchto účinků. Třída-D smí být aplikována pouze zdravotnickým personálem v kontrolovaných podmínkách. Je vyžadován dohled zaměstnance na Úrovni-3, kdyby bylo třeba chránit zdravotnický personál před pacientem.

 


 

Vizuální kód: Svislé lososové pruhy

Nutné prověření pro použití: O aplikaci mohou požádat zaměstnanci na Úrovni-4 a tato žádost musí být schválena Etickou komisí

Způsob podání: Injekčně (Několikafázové intravenózní dávkování)

Účinnost: Kompletní výmaz paměti

Protokoly pro použití: V situacích, ve kterých je jedinec považován za hrozbu

Vedlejší účinky: Útlum, dlouhodobá paralýza, možné poškození mozku, nebo katatonické příznaky (nutná následná rehabilitace)

Detailní popis: Třída-E může být podána pouze zdravotnickým personálem v kontrolovaném prostředí a po schválení oficiální žádosti Etickou komisí. Po aplikaci je nad pacientem nutný dohled zdravotnického personálu. V 0,02% případů vstoupil jedinec po podání Třídy-E do trvalého vegetativního stavu. V těchto případech budou pacienti na neurčito propuštěni do odpovídající civilní nemocnice.

 

- Je vyžadována prověrka 4. Stupně -

Dodatečné detaily: Třída-E není amnestikum. Je záměrně navržena tak, aby po jejím podání vstoupil jedinec do trvalého kómatu. Je používaná v případech, kdy není odstranění jedince možné, nebo preferované. Pracovníci Nadace s Úrovní-3 a níže nejsou oprávněni znát pravý účel Třídy-E.

Ve všech případech je rehabilitace po podání Třídy-E interpretována jako zcela možná a všechny vedlejší účinky jsou vysvětleny jako vzácná výjimka, místo požadovaného výsledku. Pracovníci aplikující Třídu-E mohou tento úkol zastat vždy pouze jednou za dobu jejich zaměstnání, aby se předešlo podezření.

 


 

Vizuální kód: Silný stříbrný pruh

Nutné prověření pro použití: Autorizace Úrovně-4 (Pokusné testování na lidech)

Způsob podání: Injekčně (Několikafázové intravenózní dávkování ve spojení s dalšími psychotropními činiteli), vizuální/audio stimulanty, elektrokonvulzivní terapie

Účinnost: Kompletní výmaz paměti a vlastní identity

Protokoly pro použití: Do formálního posouzení pouze pro experimentální použití

Vedlejší účinky: Útlum, krátkodobá paralýza, zvýšená citlivost na audio a vizuální stimuly

Detailní popis: Třída-F je momentálně v Alfa-fázi testování. Všechna data z testů na lidech jsou v současné době přezkoumávány Etickou komisí. Ve všech zkouškách na lidech bylo dosaženo 83,9% úspěšnosti ve vytvoření nové identity. Celý proces, k dosažení požadovaného účinku, zabere přibližně 5 dní nepřetržitého podmiňování a terapie.

Třída-F smí být předepsána pouze pod vedením psychologického a zdravotnického personálu a prováděna v kompletně izolovaných prostorách. Třída-F je aplikována v kombinaci s dalšími psychotropními činiteli, což jedinci umožňuje přijmout vnější vstup jen s omezeným podvědomým odporem. Vizuální a audio stimulace musí být přizpůsobena na psychiku a novou identitu každého jednotlivce, aby se dosáhlo maximální pravděpodobnosti úspěchu. Třída- F je velice úspěšná v kombinaci s elektrokonvulzivní terapií.

Pacienti mohou být následně propuštěni do běžné populace s minimálním pozorováním. Pokud jde o specifické SCP, tak byla Třída-F navržena jako pasivní a bezpečnější alternativa k fyzickému zadržování.

 


 

- Přístup pouze členům O5 -

Vizuální kód: Červenohnědá ikona

Nutné prověření pro použití: Jednomyslné rozhodnutí Rady O5

Způsob podání: Neznámý

Účinnost: Neznámá

Protokoly pro použití: Pouze ve stavu nouze

Vedlejší účinky: Neznámé

Detailní popis:

Pro ty, kterých by se to mohlo týkat.

Pokud toto čtete, tak se stalo něco hrozného a i přes vaše největší úsilí, je toto vaše poslední zoufalá možnost. Abych byl upřímný, tak neexistuje způsob, jak zjistit co se stane. Ať už to vytvořil kdokoliv, tak v jeho nekonečné moudrosti, před velmi dlouhou dobou, ve spěchu naškrabal instrukce do poznámkového bloku v kanceláři O5.

Instrukce pro takzvaný Protokol Ennui vysvětlují důležitost jednohlasného rozhodnutí Rady O5, dlouhý a pozpátku napsaný seznam všech osobních čísel zaměstnanců O5 a je poznamenáno, že by to mělo být uloženo někam, kde to bude možno opět nalézt. Tímto způsobem na takovéto situace nezapomínáme. Předpokládáme, že to nějakým způsobem ovlivní úplně všechny… doufáme.

Neobtěžuj se to hledat. Ať už je to zařízení, látka, kognitohazard, memetická fráze, nějaká abstraktní věc, nebo cokoliv jiného, tak je to velice dobře skryté někde uvnitř Site-45 a lidé, kteří to tam umístili jsou už dávno mrtví, nebo na to před dlouhou dobou zapomněli. Skutečně zarážející je, že ani nevíme kolikrát už byl Prokol Ennui v minulosti použit. Vypadá to, že se vždy musí obnovit. Dokonce i teď, když toto sepisuji, tak se to připravujeme vyvolat mimo zařízení. Pokouším se předat všechny malé nápovědy a zanést je do ručně psané poznámky, jak pro mé budoucí já, tak pro další členy Rady O5.

Zřejmě jsou věci, které dokonce i my tajíme sami před sebou. Jediné co víme je to, že to předtím fungovalo. Hodně štěstí a Bůh s námi.

Secure. Contain. Protect.

-O5

 


Tento článek spadá pod ostatní články, více o této kategorii se dozvíte na tomto rozcestníku.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

3
Komentujte

avatar
1 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ShiroUtylike Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Utylike
Člen
Utylike

Pěkný překlad. Sám jsem se na amnestika jesště nevrhnul, to bych si pamatoval. 😀 Hodně se mi líbí ty překlady obrázků, vypadají hodně dobře. Mě se to většinou takhle dobře nepovede.