Úrovně Bezpečnostních Prověření

Udělené bezpečnostní prověření představují jaký typ, nebo jaký nejvyšší level informací může daný zaměstnanec zpřístupnit. Ovšem, žádné prověření neuděluje přístup ke všem informacím na dané úrovni. Zaměstnancům je udělován přístup k informacím pouze na bázi „co nutně potřebuje vědět“, na základě rozhodnutí příslušného vedoucího pracovníka v daném oddělení.


Úroveň 0 (Pouze pro služební účely)
Tato úroveň je přidělena vedlejšímu personálu, který nepotřebuje informace ohledně žádných anomálních objektů a entit v držení Nadace. Úroveň 0 je obvykle přiřazena k administrativním pracovníkům, kteří nepracují s tajnými materiály, logistickým pracovníkům a úředníkům v zařízeních, které nemají přístup k provozním datům.

Úroveň 1 (Důvěrné)
Tato úroveň je přidělena pracovníkům, kteří pracují v blízkosti anomálních objektů, nebo entit v držení Nadace, ale nepřicházejí s nimi do přímého, nebo nepřímého styku a nemají přístup k informacím o nich. Tato úroveň je obvykle přiřazena k úředníkům, logistickým pracovníkům, nebo úředníkům, kteří pracují v zařízeních se schopností zadržování anomálních jevů, nebo musí manipulovat s citlivými daty.

Úroveň 2 (Omezené)
Tato úroveň je přidělena ostraze a výzkumníkům, kteří vyžadují přímý přístup k informacím ohledně anomálních objektů a entit v držení Nadace. Toto prověření je většinou přiřazeno k výzkumným pracovníkům, terénním agentům a specialistům na zadržování anomálií.

Úroveň 3 (Tajné)
Tato úroveň je přidělena vedoucím pracovníkům ostrahy a výzkumníkům, kteří vyžadují důkladné údaje ohledně anomálních objektů a entit v držení Nadace, týkající se jejich zdroje a dlouhodobého plánování. Toto prověření je většinou přiřazeno k výzkumným pracovníkům, projektovým manažerům, bezpečnostním velitelům, členům reakčních týmů a pracovníkům Mobile Task Forces.

Úroveň 4 (Přísně tajné)
Tato úroveň je přidělena vedoucím administrativním pracovníkům, kteří vyžadují přístup k širokému spektru informací, včetně interních zpráv a dlouhodobého plánování ohledně operací Nadace a výzkumných projektů. Toto prověření je většinou přiřazeno pouze k ředitelům zařízení, vrchním velitelům bezpečnostních složek a velitelům Mobile Task Forces.

Úroveň 5 (Thaumiel)
Tato úroveň je přidělena nejvýše postaveným administrativním pracovníkům a uděluje jim neomezený přístup ke všem strategickým a jinak citlivým datům. Toto prověření je většinou přiřazeno ke členům Rady O5 a vybraným pracovníkům.


 Zaměstnanecké třídy

Třídy jsou přiděleny k zaměstnanci na základě jeho blízkosti k potencionálně nebezpečným anomálním objektům, entitám a jevům.

Třída A
Zaměstnanci Třídy A jsou považováni za nepostradatelné pro strategické operace Nadace a za žádných okolností nejsou oprávněni k přímému kontaktu s anomáliemi. Pokud okolnosti vyžadují blízkost Třídy A u nějaké anomálie (jako například v případě zařízení se zadržovacími jednotkami), zaměstnanci Třídy A nemají přístup do částí zařízení, které obsahují dané anomálie a musí být po celou dobu v zabezpečených prostorách. V případě nouze musí být zaměstnanci Třídy A okamžitě evakuováni do určených a zabezpečených lokací mimo zařízení. Členové Rady O5 jsou vždy zaměstnanci Třídy A.

Třída B
Zaměstnanci Třídy B jsou považováni za nezbytné pro místní operace Nadace a může jim být udělen přístup pouze k objektům, entitám a anomáliím, které za sebou mají karanténu a očištění od všech mysl-ovlivňujících účinků, nebo memetických činidel. V případě narušení zadržovacích postupů, nebo nepřátelské akce proti zařízení Nadace, bude Třída B evakuována do určených lokací mimo zařízení, co nejdříve to bude možné.

Třída C
Zaměstnanci Třídy C mají přímý přístup k většině anomálií, které nejsou považovány za striktně nepřátelské, nebo nebezpečné. Zaměstnanci Třídy C, kteří byli v přímém kontaktu s anomálií s potencionálně mysl-ovlivňujícími, nebo memetickými vlastnostmi, se mohou stát subjektem povinné karantény a psychiatrického hodnocení, pokud to bezpečnostní pracovník shledá za nezbytné. V případě narušení zadržovacích postupů, nebo nepřátelské akce proti zařízení Nadace, musí být zaměstnanci Třídy C, kteří se neúčastní boje, přemístěni do zabezpečených uzavřených prostorů. V případě anomálního úniku ve velkém měřítku, nebo jiné katastrofické události, musí být evakuováni, podle uvážení bezpečnostního pracovníka.

Třída D
Zaměstnanci třídy D jsou považováni za postradatelné a jsou využíváni k manipulaci s vysoce nebezpečnými anomáliemi. Nejsou oprávněni přijít do kontaktu se zaměstnanci Třídy A a B. Zaměstnanci Třídy D jsou obvykle získáváni celosvětově z řad vězňů, usvědčených z násilných činů, zvláště z těch které čeká trest smrti. V době nedostatku může být aktivován Protokol 12, který umožní nabírání členů i z jiných zdrojů — jako jsou političtí vězni, uprchlíci, či jiné civilní zdroje — tito lidé mohou být převedeni do péče Nadace z jasně nepopiratelných důvodů. Zaměstnanci Třídy D musí procházet povinnými psychiatrickými hodnoceními a musejí jim být podávány amneziaka třídy B, nebo musejí být na konci měsíce ukončeni po uvážení bezpečnostních pracovníků, nebo zdravotnického personálu. V případě jakéhokoliv katastrofického scénáře, musejí v být všichni zaměstnanci Třídy D okamžitě ukončeni. Výjimka je případ, kdy bezpečnostní pracovník pokládá ponechání zaměstnance Třídy D za nezbytné.

Třída E
Třída E je provizorní třída, která je přidělována agentům v terénu a zaměstnancům pracujícím na zadržování anomálií, kteří byli vystaveni potencionálně nebezpečným účinkům, při zabezpečování a prvotním zadržování nově nalezených anomálních objektů, entit, nebo jevů. Zaměstnanci Třídy E musí být umístěny do karantény co nejdříve to bude možné a musejí být monitorování kvůli možným škodlivým změnám v jejich chování, osobnosti, nebo psychologii. Zpět do služby se mohou vrátit pouze po plném zotavení, s povolením psychiatrického a zdravotnického personálu.


Člen Rady O5
Rada O5 představuje komisi, která se skládá z nejvýše postavených ředitelů, kteří mají kompletní přístup ke všem informacím ohledně anomálií v držení Nadace. Členové této rady celosvětově dozorují nad veškerými operacemi a řídí dlouhodobé plánování Nadace. Vzhledem k citlivosti jejich pozic, nesmí přijít do přímého kontaktu s žádným anomálním objektem, entitou, či jevem. Identity všech členů Rady O5 jsou tajné; všichni členové vystupují pod jejich číselným označením (O5-1 – O5-13)


Tento článek spadá pod ostatní články, více o této kategorii se dozvíte na tomto rozcestníku.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

2
Komentujte

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ShiroNováček Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Nováček
Host
Nováček

Takže Thaumiel není jen SCP třída?