Koncept: SCP-3660 ~ The ZOO Zipper

OZNÁMENÍ OD ZAŘÍZENÍ A ZADRŽOVACÍ SPRRÁVY SÍTĚ-64

Experimenty s tímto předmětem byly pozastaveny do dalšího oznámení. Veškeré starosti týkající se buď SCP-3660 nebo jeho CoMARP-G2AU autorizace směřujte k výzkumnému pracovníkovi Dr. Aldrichu Hanssen.

– Dr. Milena Lopez, Assistentka Ředitele zařízení
– Sophia Turner, Assistentka Ředitele zadržování

SCP-3660

Položka #: SCP-3660
Třída objektu:  Safe

Speciální zadržovací postupy: SCP-3660 je drženo ve standartní, zabezpečené skříni na Síti-64. Zaměstnanci, zacházející s SCP-3660, musí používat rukavice. Zaměstnanci zacházející s SCP-3660 musí mít oblečený celotělový oblek z tvrdého materiálu. V případě nechtěné iplentace by měly být podány lokální anestetika na okolní tkáň, a SCP-3660 musí být chirurgicky odstraněno z pokožky co nejdříve jak je to možné.

Popis: SCP-3660 je černý kovový zip, podobný těm, které můžeme najít na svetrech nebo batozích. Předmět je ve špatném stavu. Značné množství jeho barvy je oprýskané, kov je zkroucený a kousek jezdce chybí (vypadá to že byl ulomen). SCP-3660 je ne-anomální a nehybné do té doby, než je přitlačeno k lidské kůži. Na síle přítlaku nezáleží, pokoušíme se-li o implentaci do kůže. Ve způsobu odlišným k magnetické přitažlivosti, SCP-3660 bude přitahováno k subjektu, jestliže bude drženo lehce na kůži subjektu.

V případě implantace, SCP-3660 se zanoří do masa tak hluboko, dokud bude vidět jen držátko zipu. Když subjekty ohlášují svědění v tomto místě, znatelná bolest je ohlašována vyjímečně. Starch se objevil jen u subjektů, kteří byly informováni o efektech SCP-3660.

D-33313. Zmizel.

V deseti (10) minutách, SCP-3660 se aktivuje a rozepne subjektovu kůži, posunutím se po kůži, aniž by se ji pustilo. Zatímco se výsledné otevření mění v rozměrech mezi subjekty a předpokládá se, že závisí spíše na velikosti nového organismu uvnitř, otevření je důsledně lemováno kovovými zoubky zipu. Tento proces nejen “vydlabe” subjekt, ale také dodá jeho kůži konzistenci a složení silikonové gumy. Došlo i k extrémním změnám v hmotnosti. Co vlastně SCP-3660 dělá s subjektovými vnitřnostmi, je zatím neznámé.

Jakmile se SCP-3660 aktivuje, v kůži testovaného subjektu bude syntezován živočich. Tato transfigurace je instantní a teoreticky by mohlo být zapotřebí masivní energetické investice. Tření zapojeno do destrukce/vytváření buňek v této rychlosti, by mohlo vytvořit takové množství tepla, které by mohlo uvést krev do varu a poškodit buňky. SCP-3660 zcela obejde tento proces. Kromě malého množství páry vylučované z otvoru v kůži, zde nejsou vůbec žádné indikace již zmíněné energetické dynamiky. Od ███ experimentů, SCP-3660 vytváří pouze amnioty, cefalody a chondrichtye. Použití vlastností ostatních druhů biologických seskupení se předpokladá jako neživotaschopné. Testování, zda SCP-3660 vytváří náhodně nebo s souladu s dosud neobjeveným vzorem, se schvaluje čeká na schválení.

D-46296 po indukovaném vyloučení identity.

Zatímco subject ihned po transfiguraci, může vykazovat šok a/nebo zvířecí chování, lidská identita je naokpal relativně nedotčena. Transfigurované subjekty jsou stále schopny určit svoji identitu pomocí různých metod, jako například standartní test paměti, jednoduchá komunikace pomocí gest a nejlépe psanou výpověď. Ja však nepřesné tvrdit, že SCP-3660 zásadně nezmění subjekt. Transfigurované subjekty si osvojí přirozenou dovednost ovládat svou novou formu. Příklady zahrnují:

D-30812, získané Sítí-45 02/21/2018.
 • Pomocí ploutve se pohybovat ve vodě
 • Let za pomoci křídel
 • Chvění ocasu
 • Vstřikování jedu
 • Rozmnožovací rituály
 • Regulace tělesné teploty

Dále se mohou subjekty setkat vyřazováním specifických, nyní již neslučitelných aspektů jejich lidskosti, aby se přizpůsobily chováním specifickým pro jejich druh. Tyto nové instinkty a chování nejsou většinou nutkavé ani silné. V závislosti na jednotlivých stavech subjektů, lze lidskou indentitu snadno udržovat s minimální odchylkou, a to i nevědomě, zatímco jiní mohou mít svou identitu narušovanou bez odborné intervence. V současnosti se udává, že odolávat je nejtěžší ve změně stravy a v páření, podle 94,7% a 59,2% kumulativního souboru pacientů.

Transformace je momentálně nereversibilní (nevratná). Testování tohoto materiálu právě probíhá.

SCP-3660 Integrace CoMARP: Colaborační materiály a Výzkumný Project přijal Proposal-048, předloženo Dr. Scarcliffem, tento předmět je nyní vymazán pro Generální Aquisitici CoMARP a Autorizace Použití. Jako takové, subjekty transfigurované CSP-3660 mají být získány nebo dočasně využívány jinými výzkumnými týmy. Použití subjektů SCP-3660, stejně jako ostatní zdroje přiřazené Autorizaci CoMARP-G2AU, vyžaduje splnění následujících požadavků.

 1. Žádosti o využití/pořízení musí být poskytnuty vedoucím výzkumným pracovníkem a musí obsahovat buď dlouhodobé nebo krátkodobé plány požadovaného materiálz, v závislosti na předpokládané době trvání užívání.
 2. Žádosti musí být před podáním schváleny správním personálem odpovědným za místo uchazeče. Žádosti, které tento požadavek nesplní, budou automaticky zamítnuty a bude upozorněna příslušná správa.
 3. Dodavatelský výzkumný tým musí žádost schválit prostřednictvím příslušného protokolu CoMARP. Pro SCP-3660 je to Stephanie Scarcliffeová. Dr. Aldrich Hanssen.
+ Incident: 3660-2AE01
Hlášení z incidentu : Následující Test 3660-12, Dr. Scarliffe a Dr. Liverich vstoupily do testovací místnosti, aby změřili kompoziční změny v SCP-3660. Experimentální procedury, které byly v té době platné, vyžadovaly pouze rukavice a důkladnou informaci o tom, jak má být s předmětem zacházeno. Dr. Liverich držel SCP-3660 kleštěmi a Dr. Scarcliffe shromažďoval data. Tři minuty po začátku vzájemného působení byl vysokonapěťový jistič, umístěný několik metrů od testovací místnosti, zkratován, což vedlo k výpadku napájení na Křídle F, které trvalo přibližně 10 sekund před aktivací záložných systémů napájení.

Po přezkoumání svědectví poskytnutých oběma stranami se uvedlo, že Dr. Liverich špatně zareagoval na náhlou ztrátu světla a doprovodného hluku (popsaný jako malý “pop” Dr. Scarcliffem, a jako malý výbuch Dr. Liverichem). SCP-3660 bylo neúmyslně vloženo na pravou tvář Dr. Scarcliffe. SCP-3660 se aktivoval za 3 minuty a 8 sekund. Obě strany byly ošetřeny kvůli šoku a kousnutí Kobrou Královskou. Dr. Liverichová byla potrestána a přesunuta na obecný výzkum, a to navzdory doporučení Dr. Hanssena. Doktorka Scarcliffeová se mohla vrátit ke svým povinnostem za předpokladu, že přijme rutinní psychologickou terapii, hodnocení a nezbytné revize její pracovní smlouvy.

V té době nebylo chirurgické odstranění SCP-3660 chápáno jako účinné protiopatření. Tento závěr byl dosažen na základě pozdějších testů (viz Test 3660-015).
<div class”first”

+ Test: 3660-177
TEST-177
SUBJEKT D-87026. Muž. 34 let. 2,2 metru vysoký. 73.2 kilogramů.
PROTOKOL Předmět byl svléknut a uzamčen ve středu zkušebního prostoru pomocí zámků kotníků. Ramena byla zajišrěna a výzkumný personál vložil SCP-3660 na hrudníku subjektu. Testovací oblast byla evakuována po implantaci a subjekt byl sledován.
VÝSLEDEK SCP-3660 se aktivovalo 8 minut a 24 sekund po implantaci. V tomto okamžiku byl pohled na SCP-3660 zablokován vznikem velké modré velryby, což způsobilo těžké strukturální poškození místnosti a přilehlých konstrukcí. SCP-3660 a D-87026 byly úspěšně zachovány během pokusu o obnovení.
POZNÁMKY: Všechna vyšetření zahrnující SCP-3660 byla zastavena a vyšetřování Dr. Scarcliffe bylo zahájeno po objevení nesrovnalostí mezi nezpracovaným protokolem Dr. Scarcliffe 2 a ty, které podala na oficiální databázi SCP-3660.
+ Rozhovor 3660-IS04

Protokol Rozhovoru 3660-ISI04


INTERVIEWER: Senior Researcher Dr. Aldrich Hanssen

INTERVIEWED: Researcher Dr. Stephanie Scarcliffe

FORWARD: Interview conducted by Dr. Hanssen following the conclusion of the Research and Information Security Administration’s investigation and Experiment T177. Dr. Scarcliffe has been given a text-to-speech synthesizer operating on a touch-screen keyboard. Key size has been resized appropriately for Dr. Scarcliffe’s snout.

[BEGIN LOG]

Dr. Hanssen: Have you gotten used to the program yet?

Dr. Scarcliffe: The program is fine. Voice is robotic. Accent is wrong.

Dr. Hanssen: It’ll do until the custom one is finished. Scarcliffe, I’ll be brief. We’re stopping experimentation with SCP-3660.

Dr. Scarcliffe: No. Why?

Dr. Hanssen: I hear it has something to do with the whale that materialized in the middle of this facility-don’t flap that hood up at me, Scarcliffe. Don’t you dare. You want to know what just landed in my inbox over lunch? Or better yet, do you want to know what the containment teams found hidden away in the storage? Animals. Every. Where. So why don’t we talk about concealing experiments? Why don’t you give me something to say when the big bad suit comes down here and asks exactly why we’re running a zoo down here?

Dr. Scarcliffe: Tell him he’s been to some pathetically small zoos. It’s long term research. All recovered?

Dr. Hanssen: Did we recover them all? No, we’re getting rid of them, all 177…for fuck’s sake, Steph! My official record states we haven’t even reached 80 tests, and I was recommending that you slow down even then. 177 people in less than 2 months! You can shout or hiss long term research all day long. But I don’t buy it for a second. That’s a production line.

Dr. Scarcliffe: Long term research. Still more to discover. Reversal maybe.

Dr. Hanssen: Yes. Reversal. I know. We’ve done all the testing we can on that damn zipper after it’s used. You might actually get new data if you dedicated your time to studying the subjects already affected rather than by creating your little ecosystem.

Dr. Scarcliffe: Redundant. I can do that myself by keeping a diary. Look, the CoMARP just got new materials. Relevant materials. I’ve already ordered what I need to add skin-graft variable into next 5 tests. Authorize those last tests at least.

Dr. Hanssen: No. Enough. Stop typing and listen to me. The decision to halt experimentation’s already been made. If you keep trying to justify why this needs to keep happening, even after all that’s happened, I’ll be convinced that you’ve lost it. And I’ll happily step out of the way of the shit-storm hurtling right at you.

Dr. Scarcliffe: I’m a bloody snake, Hanssen.

Dr. Hanssen: Look. Steph, I don’t know what it’s like to be…like you. And I am sorry for what happened. Understand that, if nothing else.

Dr. Scarcliffe: Not your fault. Twitchy idiot’s fault.

Dr. Hanssen: They wanted to shut you down earlier, you know? We all knew that zipper’s roulette wheel was eventually going to stop on something problematic. I expected the end would come as an apex predator controlled by a mass-murderer.

Dr. Scarcliffe: Personally expected psycho elephant.

(Pause)

Dr. Hanssen: How long do King Cobras live?

Dr. Scarcliffe: Not very long. Could be more. Provided optimal conditions.

Dr. Hanssen: Do you know how much time you have left?

Dr. Scarcliffe: No. Effects of SCP-3660 on life-span ongoing. Not even necessary if reversal is found. Do not stop experimentation. Please.

Dr. Hanssen: Then why would you sabotage yourself by-when the big bad comes down here, I’ll talk about mitigation. You have a bit of bargaining credit: agreeing to ‘donate’ animals with human intelligence to other teams has given you a small mountain of goodwill, especially from the folks studying [REDACTED]. But even then, the whale will have to go obviously-a lot of the others too, but I might be able to convince the director to allow experimentation with some of the current, low-maintenance subjects. No promises.

Dr. Scarcliffe: Thank you.

Dr. Hanssen: Hold on to that for a bit. If I do get testing to continue, I’ll arrange for any pertinent developments to be forwarded to you.

Dr. Scarcliffe: Why? I’ll be overseeing.

Dr. Hanssen: No. No you won’t. SCP-3660 is fundamentally my project and I don’t want you anywhere near it. I’m going to recommend that you be transferred. Where exactly I don’t know and I can’t say I particularly care, but its better than getting your brain flossed and then being dumped into a reserve in Southeast Asia. You can leave now. Oh, one more thing, Scarcliffe- you don’t have to come back to the table: I don’t want a response. The people who helped you hide away all those other experiments? They’ll be eating the bullet you dodged if I succeed. Keep that in mind, wherever you end up. Now, you can leave. Good luck.


[END LOG]

Closing Statement: Site-64 has since authorized Dr. Hanssen’s recommendation: 98% of SCP-3660’s transfigured subjects are to be either donated to the CoMARP or released into the wild following the induced and controlled eradication of the human identity while leaving the animalistc traits intact. Testing with the remaining 2% of transfigured subjects has been allowed to resume once SCP-3660’s research team has been appropriately re-staffed. Dr. Scarcliffe has been reassigned.

Interview Log: 3660-ISI04


INTERVIEWER: Senior Researcher Dr. Aldrich Hanssen

INTERVIEWED: Researcher Dr. Stephanie Scarcliffe

FORWARD: Interview conducted by Dr. Hanssen following the conclusion of the Research and Information Security Administration’s investigation and Experiment T177. Dr. Scarcliffe has been given a text-to-speech synthesizer operating on a touch-screen keyboard. Key size has been resized appropriately for Dr. Scarcliffe’s snout.

[BEGIN LOG]

Dr. Hanssen: Have you gotten used to the program yet?

Dr. Scarcliffe: The program is fine. Voice is robotic. Accent is wrong.

Dr. Hanssen: It’ll do until the custom one is finished. Scarcliffe, I’ll be brief. We’re stopping experimentation with SCP-3660.

Dr. Scarcliffe: No. Why?

Dr. Hanssen: I hear it has something to do with the whale that materialized in the middle of this facility-don’t flap that hood up at me, Scarcliffe. Don’t you dare. You want to know what just landed in my inbox over lunch? Or better yet, do you want to know what the containment teams found hidden away in the storage? Animals. Every. Where. So why don’t we talk about concealing experiments? Why don’t you give me something to say when the big bad suit comes down here and asks exactly why we’re running a zoo down here?

Dr. Scarcliffe: Tell him he’s been to some pathetically small zoos. It’s long term research. All recovered?

Dr. Hanssen: Did we recover them all? No, we’re getting rid of them, all 177…for fuck’s sake, Steph! My official record states we haven’t even reached 80 tests, and I was recommending that you slow down even then. 177 people in less than 2 months! You can shout or hiss long term research all day long. But I don’t buy it for a second. That’s a production line.

Dr. Scarcliffe: Long term research. Still more to discover. Reversal maybe.

Dr. Hanssen: Yes. Reversal. I know. We’ve done all the testing we can on that damn zipper after it’s used. You might actually get new data if you dedicated your time to studying the subjects already affected rather than by creating your little ecosystem.

Dr. Scarcliffe: Redundant. I can do that myself by keeping a diary. Look, the CoMARP just got new materials. Relevant materials. I’ve already ordered what I need to add skin-graft variable into next 5 tests. Authorize those last tests at least.

Dr. Hanssen: No. Enough. Stop typing and listen to me. The decision to halt experimentation’s already been made. If you keep trying to justify why this needs to keep happening, even after all that’s happened, I’ll be convinced that you’ve lost it. And I’ll happily step out of the way of the shit-storm hurtling right at you.

Dr. Scarcliffe: I’m a bloody snake, Hanssen.

Dr. Hanssen: Look. Steph, I don’t know what it’s like to be…like you. And I am sorry for what happened. Understand that, if nothing else.

Dr. Scarcliffe: Not your fault. Twitchy idiot’s fault.

Dr. Hanssen: They wanted to shut you down earlier, you know? We all knew that zipper’s roulette wheel was eventually going to stop on something problematic. I expected the end would come as an apex predator controlled by a mass-murderer.

Dr. Scarcliffe: Personally expected psycho elephant.

(Pause)

Dr. Hanssen: How long do King Cobras live?

Dr. Scarcliffe: Not very long. Could be more. Provided optimal conditions.

Dr. Hanssen: Do you know how much time you have left?

Dr. Scarcliffe: No. Effects of SCP-3660 on life-span ongoing. Not even necessary if reversal is found. Do not stop experimentation. Please.

Dr. Hanssen: Then why would you sabotage yourself by-when the big bad comes down here, I’ll talk about mitigation. You have a bit of bargaining credit: agreeing to ‘donate’ animals with human intelligence to other teams has given you a small mountain of goodwill, especially from the folks studying [REDACTED]. But even then, the whale will have to go obviously-a lot of the others too, but I might be able to convince the director to allow experimentation with some of the current, low-maintenance subjects. No promises.

Dr. Scarcliffe: Thank you.

Dr. Hanssen: Hold on to that for a bit. If I do get testing to continue, I’ll arrange for any pertinent developments to be forwarded to you.

Dr. Scarcliffe: Why? I’ll be overseeing.

Dr. Hanssen: No. No you won’t. SCP-3660 is fundamentally my project and I don’t want you anywhere near it. I’m going to recommend that you be transferred. Where exactly I don’t know and I can’t say I particularly care, but its better than getting your brain flossed and then being dumped into a reserve in Southeast Asia. You can leave now. Oh, one more thing, Scarcliffe- you don’t have to come back to the table: I don’t want a response. The people who helped you hide away all those other experiments? They’ll be eating the bullet you dodged if I succeed. Keep that in mind, wherever you end up. Now, you can leave. Good luck.


[END LOG]

Closing Statement: Site-64 has since authorized Dr. Hanssen’s recommendation: 98% of SCP-3660’s transfigured subjects are to be either donated to the CoMARP or released into the wild following the induced and controlled eradication of the human identity while leaving the animalistc traits intact. Testing with the remaining 2% of transfigured subjects has been allowed to resume once SCP-3660’s research team has been appropriately re-staffed. Dr. Scarcliffe has been reassigned.

Interview Log: 3660-ISI04


INTERVIEWER: Senior Researcher Dr. Aldrich Hanssen

INTERVIEWED: Researcher Dr. Stephanie Scarcliffe

FORWARD: Interview conducted by Dr. Hanssen following the conclusion of the Research and Information Security Administration’s investigation and Experiment T177. Dr. Scarcliffe has been given a text-to-speech synthesizer operating on a touch-screen keyboard. Key size has been resized appropriately for Dr. Scarcliffe’s snout.

[BEGIN LOG]

Dr. Hanssen: Have you gotten used to the program yet?

Dr. Scarcliffe: The program is fine. Voice is robotic. Accent is wrong.

Dr. Hanssen: It’ll do until the custom one is finished. Scarcliffe, I’ll be brief. We’re stopping experimentation with SCP-3660.

Dr. Scarcliffe: No. Why?

Dr. Hanssen: I hear it has something to do with the whale that materialized in the middle of this facility-don’t flap that hood up at me, Scarcliffe. Don’t you dare. You want to know what just landed in my inbox over lunch? Or better yet, do you want to know what the containment teams found hidden away in the storage? Animals. Every. Where. So why don’t we talk about concealing experiments? Why don’t you give me something to say when the big bad suit comes down here and asks exactly why we’re running a zoo down here?

Dr. Scarcliffe: Tell him he’s been to some pathetically small zoos. It’s long term research. All recovered?

Dr. Hanssen: Did we recover them all? No, we’re getting rid of them, all 177…for fuck’s sake, Steph! My official record states we haven’t even reached 80 tests, and I was recommending that you slow down even then. 177 people in less than 2 months! You can shout or hiss long term research all day long. But I don’t buy it for a second. That’s a production line.

Dr. Scarcliffe: Long term research. Still more to discover. Reversal maybe.

Dr. Hanssen: Yes. Reversal. I know. We’ve done all the testing we can on that damn zipper after it’s used. You might actually get new data if you dedicated your time to studying the subjects already affected rather than by creating your little ecosystem.

Dr. Scarcliffe: Redundant. I can do that myself by keeping a diary. Look, the CoMARP just got new materials. Relevant materials. I’ve already ordered what I need to add skin-graft variable into next 5 tests. Authorize those last tests at least.

Dr. Hanssen: No. Enough. Stop typing and listen to me. The decision to halt experimentation’s already been made. If you keep trying to justify why this needs to keep happening, even after all that’s happened, I’ll be convinced that you’ve lost it. And I’ll happily step out of the way of the shit-storm hurtling right at you.

Dr. Scarcliffe: I’m a bloody snake, Hanssen.

Dr. Hanssen: Look. Steph, I don’t know what it’s like to be…like you. And I am sorry for what happened. Understand that, if nothing else.

Dr. Scarcliffe: Not your fault. Twitchy idiot’s fault.

Dr. Hanssen: They wanted to shut you down earlier, you know? We all knew that zipper’s roulette wheel was eventually going to stop on something problematic. I expected the end would come as an apex predator controlled by a mass-murderer.

Dr. Scarcliffe: Personally expected psycho elephant.

(Pause)

Dr. Hanssen: How long do King Cobras live?

Dr. Scarcliffe: Not very long. Could be more. Provided optimal conditions.

Dr. Hanssen: Do you know how much time you have left?

Dr. Scarcliffe: No. Effects of SCP-3660 on life-span ongoing. Not even necessary if reversal is found. Do not stop experimentation. Please.

Dr. Hanssen: Then why would you sabotage yourself by-when the big bad comes down here, I’ll talk about mitigation. You have a bit of bargaining credit: agreeing to ‘donate’ animals with human intelligence to other teams has given you a small mountain of goodwill, especially from the folks studying [REDACTED]. But even then, the whale will have to go obviously-a lot of the others too, but I might be able to convince the director to allow experimentation with some of the current, low-maintenance subjects. No promises.

Dr. Scarcliffe: Thank you.

Dr. Hanssen: Hold on to that for a bit. If I do get testing to continue, I’ll arrange for any pertinent developments to be forwarded to you.

Dr. Scarcliffe: Why? I’ll be overseeing.

Dr. Hanssen: No. No you won’t. SCP-3660 is fundamentally my project and I don’t want you anywhere near it. I’m going to recommend that you be transferred. Where exactly I don’t know and I can’t say I particularly care, but its better than getting your brain flossed and then being dumped into a reserve in Southeast Asia. You can leave now. Oh, one more thing, Scarcliffe- you don’t have to come back to the table: I don’t want a response. The people who helped you hide away all those other experiments? They’ll be eating the bullet you dodged if I succeed. Keep that in mind, wherever you end up. Now, you can leave. Good luck.


[END LOG]

Closing Statement: Site-64 has since authorized Dr. Hanssen’s recommendation: 98% of SCP-3660’s transfigured subjects are to be either donated to the CoMARP or released into the wild following the induced and controlled eradication of the human identity while leaving the animalistc traits intact. Testing with the remaining 2% of transfigured subjects has been allowed to resume once SCP-3660’s research team has been appropriately re-staffed. Dr. Scarcliffe has been reassigned.

Poznámky

 1. Testy s zvířecímy subjekty byly bezvýsledné
 2. Podle běžných postupů rekonstrukce byl tým údržby zodpovědný za získání co nejvíce dat
  z osobního počítače Dr. Scarliffe

"Lidi se v dnešní době skoro nedívají, kdo si toho všiml? Jsou jen samá fotografie a ten elektrický internet..."

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na