Mobile Task Forces

Mobile Task Forces (MTF) jsou elitní jednotky, které existují skrze celou Nadaci a jsou mobilizovány pro boj se specifickými hrozbami a situacemi, které někdy přesahují možnosti a odborné znalosti běžných pracovníků v terénu a mohou být podle potřeby – jak jejich jméno napovídá – přemisťovány mezi jednotlivými zařízeními nebo lokacemi. Pracovníci MTF zastupují to “nejlepší z nejlepšího” co má Nadace k dispozici.

Jednotlivé týmy Mobile Task Forces se značně liší ve velikosti, složení a poslání. MTF zaměřené spíše bojově, jsou trénovány na potlačování velice agresivních entit a může obsahovat stovky vojáků, podpůrný personál a může řešit potencionální hrozby po celém světě. Nicméně, Mobile Task Forces mohou být i malé skupiny, které se specializují na sběr informací, nebo vyšetřování. Tyto skupiny mají méně jak tucet pracovníků (pokud je to považováno za dostatečné ke splnění jejich úkolu).

 


MTF jednotky jsou:

MTF Alpha-1 (“Red Right Hand”)
MTF Alpha-4 (“Pony Express”)
MTF Alpha-9 (“Last Hope”)
MTF Beta-7 (“Maz Hatters”)
MTF Gamma-5 (“Red Herrings”)
MTF Gamma-6 (“Deep Feeders”)
MTF Gamma-13 (“Asimov’s Lawbringers”)
MTF Delta-5 (“Front Runners”)
MTF Epsilon-9 (“Fire Eaters”)
MTF Epsilon-11 (“Nine-Tailed Fox”)
MTF Zeta-9 (“Mole Rats”)
MTF Eta-10 (“See No Evil”)
MTF Eta-11 (“Savage Beasts”)
MTF Theta-4 (“Gardeners”)
MTF Theta-90 (“Angle Grinders”)
MTF Iota-10 (“Damn Feds”)
MTF Kappa-10 (“Skynet”)
MTF Lambda-4 (“Birdwatchers”)
MTF Lambda-5 (“White Rabbits”)
MTF Mu-3 (“Highest Bidders”)
MTF Mu-4 (“Debuggers”)
MTF Mu-13 (“Ghostbusters”)
MTF Nu-7 (“Hammer Down”)
MTF Omicron Rho (“The Dream Team”)
MTF Pi-1 (“City Slickers”)
MTF Rho-1 (“The Professors”)
MTF Rho-9 (“Technical Support”)
MTF Rho-19 (“Cythereans”)
MTF Sigma-3 (“Bibliographers”)
MTF Tau-5 (“Samsara”)
MTF Psi-7 (“Home Improvement”)
MTF Omega-0 (“Ará Orún”)
MTF Omega-7 (“Pandora’s Box”)
MTF Omega-12 (“Achilles’ Heels”)
MTF Stigma-9 (“Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys”)

 

Alpha-1  “Red Right Hand”

Alpha1.png

MTF Alpha-1 se hlásí přímo Radě O5 a uplatňuje se v situacích, při kterých je nutné zachovat striktní bezpečnostní postupy. Tato jednotka se skládá z nejlepších a nejvěrnějších zaměstnanců Nadace. Další informace ohledně MTF Alpha-1 jsou klasifikovány jako úroveň 5.

 

 

Alpha-4  “Pony Express”

Alpha4.png

MTF Alpha-4 se především skládá z pracovníků, kteří jsou trénovaní na práci v utajení a specializují se na sledování, zachycování a zabezpečování anomálních objektů, které jsou po celém světě posílány přes poštovní a zásilkové společnosti.

 

 

Alpha-9  “Last Hope”

alpha9alt.png

Znovuzrození MTF Omega-7. Tato jednotka byla zamýšlena na trénování a využití humanoidních SCP v terénu.

 

 

Beta-7  “Maz Hatters”

Beta7.png

MTF Beta-7 se zaměřuje na hledání a zadržování anomálních jevů, které představují mimořádné chemické, biologické, nebo radiologické nebezpečí a také na zabezpečování a dekontaminování míst, které jsou těmito anomáliemi zasaženy. To také zahrnuje plánování a provádění nepředpokládaných úkonů při pandemickém rozšíření anomálních látek, nebo jiných nakažlivých jevů.

 

 

Gamma-5  “Red Herrings”

Gamma5b.png

MTF Gamma-5 se specializuje na prevenci šíření informací ohledně anomálních jevů v případě, že jejich původní zadržovací postupy byly neúčinné, nedostatečné, nebo v případech, ve kterých úroveň veřejného povědomí ohledně SCP přesáhne kritickou mez. To zahrnuje vývoj a výzkum látek způsobující ztrátu paměti a tvorba vzpomínek falešných.

 

Gamma-6 “Deep Feeders”

MTF Gamma-6 vyšetřuje a sleduje anomálie, které se mohou vyskytovat hluboko pod mořem, nebo v oceánech.

 

 

Gamma-13 “Asimov´s Lawbringers”

Gamma13.png

MTF Gamma-13 je zaměřena na vyšetřování, sledování a snahu o pochopení anomálních jevů, osob a entit, které jsou spojeny s Anderson Robotics. To zahrnuje identifikaci jejich zákazníků, hledání jejich produktů a vedení nájezdů na kanceláře Andersonu.

 

 

Delta-5 “Front Runners”

Delta5.png

MTF Delta-5 se skládá z několika samostatných buněk, které jsou specializovány na rozpoznávání a preventivní získávání anomálií, které jsou v možném zájmu Groups of Interest.

 

 

Epsilon-9 “Fire Eaters”

epsilon9.png

MTF Epsilon-9 se zaměřuje na používání zápalných zbraní a na operace v prostředích s vysokými teplotami

 

 

Epsilon-11 “Nine-Tailed Fox”

MTF Epsilon-11 se stará o vnitřní bezpečnost SCP Nadace pod dohledem Alpha-1. Jsou to jednotky, které jsou povolány v případě, že selhávají běžné protokoly a hrozí několikanásobné narušení bezpečnosti a zadržování SCP. Většina operací Epsilon-11 je tajná.

 

Zeta-9 “Mole Rats”

Zeta9.png

MTF Zeta-9 se specializuje na vyšetřování, prozkoumávání a zabezpečování podzemních, nebo uzavřených prostorů, které vykazují anomální vlastnosti. Především na ty, které jsou prostorově nekonzistentní a časově nestálé.

 

 

Eta-10 “See no Evil”

Eta10.png

MTF Eta-10 je zaměřena na vyšetřování, získávání a prvotní zadržení objektů a entit, které jsou rizikové ohledně jejich pozorování, nebo jejich neutralizace vyžaduje přímé, čí nepřímé sledování.

 

 

Eta-11 “Savage Beasts”

Eta11.png

MTF Eta-11 vyšetřuje, získává a zadržuje zvukové anomálie. To zahrnuje anomální hrozby hudebního, sonického, nebo akustického charakteru.

 

 

Theta-4 “Gardeners”

Theta4.png

MTF Theta-4 je specializována na získávání a hledání rostlinných, nebo rostlinám podobných anomálních jevů. Jejich prací jsou především operace v terénu v shirokých oblastech, které jsou těmito anomáliemi zasaženy.

 

 

Theta-90 “Angle Grinders”

MTF Theta-90 se vypořádává s místy a objekty, které jsou topologického, geometrického, nebo matematice podobného charakteru.

 

 

Iota-10 “Damn Feds”

Iota10.png

MTF Iota-10 vede operace v utajení v mnoha mezinárodních, vládních a oblastních orgánech činných v trestím řízení a umožňuje převedení anomálních záznamů a objektů pod kontrolu Nadace.

 

 

Kappa-10 “Sky Net”

Kappa10.png

MTF Kappa-10 má za úkol vyšetřovat kybernetické anomálie s použitím agentů AIC a jiných výzkumníků Nadace. Sleduje, neutralizuje a/nebo zadržuje nehmatatelné hrozby tohoto druhu.

 

 

Lambda-4 “Birdwatchers”

Lambda4.png

MTF Lambda-4 se specializuje na identifikaci, sledování, lokalizaci a zadržování vzduchem přenosných biologických anomálií, především na anomální ptačí organismy.


Tento článek spadá pod ostatní články, více o této kategorii se dozvíte na tomto rozcestníku.

Překlad není kompletní. Zbytek článku přeložím v případě zájmu.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na