SCP-003 ~ Biological Motherboard

Bližší pohled na obvody SCP-003

Položka #: SCP-003

Třída Subjektu: Euclid

Speciální zadržovací postupy: SCP-003 musí být udržováno ve stálé teplotě alespoň do 35oC, ideálně nad 100oC. Žádné živé mnohobuněčné organismy Kategorie IV, nebo vyšší by neměly mít dovoleno přijít do kontaktu s SCP-003.

V případě celkového selhání napájení a pokud se SCP-003-1 začne zvětšovat, přiřazený pracovník musí navázat kožní kontakt s SCP-003-1. V ideálním případě by měl pracovník využít své tělesné teploty, aby zahřál SCP-003-1 nad kritickou teplotu; nicméně, kožní kontakt musí být udržován i v případě, že SCP-003 dosáhne své aktivační teploty, minimálně do chvíle, než SCP-003-1 plně pokročí do druhé fáze růstu.

Pracovník, který vejde do místa, které bylo kontaminováno SCP-003, musí být vyšetřen na přítomnost tělních parazitů Kategorie IV a vyšší a vyčištěn, pokud se parazité v jeho těle vyskytují. Všechny osoby, které přišly s SCP-003-1 do fyzického kontaktu, se musí ihned nahlásit na dekontaminaci.

SCP-003-1 nesmí být odstraněno z SCP-003-2 mimo případů pohotovostních postupů jmenovaných výše. Jakákoli výrazná změna v aktivitě SCP-003-2 (včetně vzoru, frekvence, nebo barvy), trvající déle jak 3 hodiny musí být nahlášena. Výpadek činnosti musí být ohlášen okamžitě. SCP-003-2 musí být neustále napájeno energií zdroje označeného jako Generátor 003-IX.

Popis: SCP-003 se skládá ze dvou podobných komponentů odlišného původu, uvedené jako SCP-003-1 a SCP-003-2.

SCP-003-1 vypadá, že je složena z organické celuózy (chitin), vlasů a nehtů neznámého biologického původu, uspořádaných v konfiguraci podobné počítačové základní desce. Testování odhalilo, že SCP-003-1 předchází první známé vyrobené základní desky počítače o tisíce let. SCP-003-1 je považováno za vnímající, není ale mimo jisté podmínky nebezpečné.

SCP-003-1 bylo nalezeno na kamenné desce, SCP-003-2, na které se momentálně vyskytuje. Slova napsaná na SCP-003-2 nejsou napsaná žádným známým jazykem a vyzařuje bledé, blikající světelné vzory.

SCP-003-2 je řízeno vnitřním počítačem nebiologického původu, jehož obsah je není přístupný bez rizika poškození SCP-003-2. SCP-003-2 je schopno řízeného vyzařování radiace, včetně světla, tepla a anomálních typů radiace. SCP-003-2 obsahuje interní zdroj napájení anomální povahy, který vypadá, že ztrácel svoji energii už několik století před objevením.

Je zvažována možnost, že SCP-003-2 bylo vyrobeno k účelu obsáhnutí SCP-003-1. Částečně interpretovaná data, obnovené z SCP-003-2 mohou odkazovat na dřívější a/nebo potenciální budoucí restrukturalizační událost Třídy-LK způsobenou SCP-003-1.

SCP-003 byla nalezena dálkově řízeným průzkumným týmem SRV-04 Beta. Je možné, že SRV-04 Beta byla záměrně kontaktována SCP-003-2. Ostatní organizace byly také upozorněny na existenci SCP-003, nejspíše se stejným záměrem. I přes tuto aktivitu, se SCP-003-2 nezdá být vnímající a cítící vnější podněty, kvůli jeho nedostatku reakcí na podněty analýzy a procedury M03-Gloria.

Když teplota SCP-003 klesne pod 35oC, oba dva komponenty reagují.

Zaprvé, SCP-003-1 vstoupí do rostoucí fáze, charakterizované jako prudké navýšení hmoty SCP. Tento rostoucí stav má dvě fáze. V obou fázích SCP-003-1 částečně pohání svůj růst přeměnou okolní hmoty, počínaje okolním anorganickým materiálem, včetně atmosférických prvků, poté neživými organickými materiály, včetně odumřelých kožních buněk, vlasů, chitin (organická celuóza), zubní sklovinou, keratinem (jednoduchá bílkovina nacházející se ve vlasech, pokožce, nehtech, kopytech a peří), a dalšími biologickými materiály.

První fáze SCP-003-1 je vždy stejná. SCP-003-1 první navýší svoji hmotu, poté se zformuje do tvaru hvězdice Brittle star (mořský živočich podobný hvězdici s delšími končetinami) s průměrem 15 metrů. Také zformuje orgány, které mají za úkol skenovat okolní prostředí, a částečně okolní prostor zakryje anomální nedefinovanou látkou (SCP-003-2 je nejspíše imunní proti přeměně).

Druhá fáze je změna růstu, která nastane pokud SCP-003 přijde do kontaktu s živou organickou hmotou; zdá se, že SCP-003 použije samo sebe jako “šablonu” a pokusí se navázat komunikaci s organismy, které odpovídají jeho prvotní “šabloně”, nebo “šablonám”.

V této druhé fázi může SCP-003-1 pozastavit, zpomalit, nebo změnit svůj růst a může změnit anorganické a neživé organické prvky ve funkčně podobné struktury, přičemž anomálně mění jejich fyzické složení.

Když je růst v první fázi konzistentní, v druhé fázi je růst SCP-003-1 snížen o 20-90% na tak dlouho, dokud SCP-003-1 nedosáhne kontaktu s živým organickým materiálem. Procento je určeno složitostí organismu v kontaktu s SCP-003-3; zdá se, že SCP-003-1 věnuje obrovské množství výpočetního výkonu k analýze žijícího organického materiálu.

Během každé fáze růstu SCP-003-1, SCP-003-2 vyzařuje dávky radiace, které dočasně omezují růst SCP-003-1, anebo obrátí růst v zmenšování, pokud teplota SCP-003-1 přesáhne 100oC. Obdobná radiace byla replikována nebo zaznamenána dalšími anomálními prostředky.

Biologie SCP-003-1 byla předmětem rozsáhlé studie. Důležité prvky SCP-003-1 byly identifikovány stejné jako u SCP-███, SCP-1512, a SCP-2756, z nichž poslední dva nemají žádné potvrzené spojení s SCP-003-1, žádné známé spojení mezi sebou a ani jedno z nich není plně pochopeno (technicky, dokonce menší pochopení než SCP-003, díky rozsáhlému interdisciplinárnímu výzkumu na SCP-003). K dnešnímu datu nebyl zaznamenán pokrok v žádné analýze, která by přesvědčivě vysvětlovala spojení SCP-003-1 a těchto SCP objektů, ani jeho propojení s moderními technologiemi, mimo jeho vzhled počítačové základní desky (a potenciálním systémem napodobování pomocí neznámého mechanismu).

Dodatek 003-01: Na základě informací shromážděných z lingvistické analýzy slov napsaných na SCP-003-2 a srovnávací analýzy dat se výzkumnému týmu M03-Gloria se podařilo vytvořit spojení mezi SCP-003 a [DATA SMAZÁNA] pro analýzu jeho funkcí. SCP-003-1 musí být nyní považováno za vnímavé a musí být vždy udržován minimálně 1 km od [DATA SMAZÁNA] a jeho výsledného „vedlejšího produktu“.

Dodatek 003-02: Ztráta energie SCP-003-2 byla zhoršena postupy prováděnými M03-Gloria. Na požadavek O5-10, M03-Gloria bude pokračovat v postupech.

Dodatek 003-03: Během postupů M03-Gloria SCP-003-1 zdvojnásobilo svou hmotnost a zahájilo rychlý růst. Teplota byla okamžitě vrácena na 100°C. Růst a nárůst hmotnosti SCP-003-1 pokračoval po dobu devíti minut a šesti vteřin a v tomto okamžiku začalo SCP-003-2 uvolňovat záření. Z této reakce se SCP-003-1 vrátilo do normálního stavu za tři minuty a třicet devět sekund. Nový nárůst se rozpadl do prašného zbytku, který byl shromážděn pro analýzu. SCP-003-1 a SCP-003-2 ukončily veškerou detekovatelnou aktivitu. SCP-003-2 neobnovil činnost, dokud nebyl připojen k externímu zdroji napájení. Nápisy na SCP-003-2 zářily šedě a během tří hodin neobnovily normální činnost. SCP-003-2 již není schopen udržovat SCP-003 při teplotě nad 35°C bez externího zdroje energie a tepla dodávaného generátory 003-III až IX.

Dodatek 003-4: Postup popsaný v dodatku 003-03 byl opakován a SCP-003-1 opět vstoupilo do růstového stavu. Po deseti minutách a třinácti sekundách SCP-003-2 znovu způsobilo ozáření. Růst SCP-003-1 se zastavil na dobu třiceti šesti sekund, poté pokračoval v předchozím kroku.

Při čtyřnásobném sběru hmoty vytvořilo SCP-003-1 souvislý vnější plášť a tělo. Poté co vypadalo, že prohledalo své prostředí a částečně ho přeměnilo, pak SCP-003-1 narušilo pokusnou místnost a vstoupilo do pozorovací místnosti, kde bylo přítomno devět členů týmu M03-Gloria. Při fyzickém kontaktu s členy týmu je SCP-003-1 obklopilo do rychle rostoucích [DATA SMAZÁNA] a zastavilo růst po dobu patnácti (15) minut. SCP-003-1 pak obnovilo růst a uspořádalo svůj tvar do podoby tří metry vysokého ženského humanoidu, přičemž periferní “chapadla” začala vyrůstat primárně z nově vytvořeného SCP-003-1 (z jeho páteře a hlavy, chapadla nabírala podobu vlasů). SCP-003-1 poté vydávalo jednoduché zvuky ve zdánlivém pokusu komunikovat s výzkumníky. [DATA VYMAZÁNA]

Neznámý člověk se přiblížil k pokusné oblasti zadržování SCP-003 ve společnosti skupiny agentů. Jednotlivec tvrdil, že se jedná o příkazy O5-10 a pokoušel se o komunikaci s SCP-003-1. [DATA SMAZÁNA]

Po tomto incidentu agent Jackson M03-Gloria úspěšně obnovil napájení SCP-003-2 a aktivoval záložní generátory, aby vrátil teplotu SCP-003 na 100oC. SCP-003-1 se vrátilo do normálního stavu za dvacet jedna (21) minut a sedm (7) vteřin a bylo úspěšně navráceno do původního stavu.

U všech devíti členů M03-Gloria postižených SCP-003-1 bylo následně zjištěno, že jsou fyzicky nedotčeni, bez zbytkových účinků, kromě psychického traumatu. Převedené materiály na hmotu SCP-003-1 v bývalé oblasti zadržování SCP-003 se nerozpadly a jsou nyní předmětem analýzy.

Dodatek 003-05: Ve světle předešlého incidentu, byl O5-10 na základě společného rozhodnutí O5-██, O5-██ a O5-██, vyloučen z rady. Testování M03-Gloria bylo definitivně suspendováno.


== VYŽADOVÁNO ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ M03-GLORIA ==


+ Přístup udělen. Zobrazuji složku.

Kopie Zprávy o Incidentu A21-B Cyklus 8. Pro šíření mezi personálem na příkaz O5.

Tazatelé: ██████████, █████ a ███████████
Přítomni: O5-2, O5-5, O5-7, O5-10 a personál
Tázaná: Dr. Tilda David Moose, Vedení M03-Gloria

Výňatek 35A

Zkoušela na nás mluvit. Všichni jsme slyšeli její hlas v našich hlavách, v podobě polo-jazyku, kterému jsme nedokázali plně porozumět. Někteří z nás ihned omdleli. Já to vydržel trochu déle, ale nebylo to kvůli mentální odolnosti. Jen nám chtěla říct odlišné věci.

Ukázala Jonesovi přehrání všech jeho vzpomínek na všechno, na co se Jones vůbec necítil. Během několika minut. Roztrhla tři vědce od sebe a pak je vrátila zpět k sobě nezraněné. Ona nerozumí lidským emocím, nebo bolesti. Nebo moc nechápe jak zažíváme náš svět.

Ano, řekl bych, že ty zadržovací postupy jsou nezbytné.

Poslouchejte, ona chce předělat svět v ráj. Ráj podle jejího mimozemského chápání ráje, ale pořád ráje navrženého pro nás. Pro lidstvo. Ráda by udělala ráj pro jakýkoliv dostatečně komplexní organismus, na který narazí. Cokoli s tak komplexním vědomím, aby jí akceptovalo. Řekněme, pes. Nebo moucha.

Pokud to poruší znova, musíme tam být první.

Jaké by to mohlo být? Nevím. Ukázala nám obrazy – ne tak docela obrazy. Mohl jsem je vidět ve své hlavě, ale nebyly to obrazy. Ta nejbližší věc, ke které se to dá přirovnat je to co vidíš, když zavřeš oči náhle a těsně, ale světlejší a více komplexní. Ty obrazy měly se sebou spojené kovové zvuky, a smyslové detaily, které nelze slovy popsat.

Tento celý efekt byl jako nějaké slova. Věřím, že chtěla vidět, čemu rozumíme, tak aby nám ona mohla porozumět.

Neměla dost času nás analyzovat. Nevím co by se mohlo stát kdyby měla.

"Lidi se v dnešní době skoro nedívají, kdo si toho všiml? Jsou jen samá fotografie a ten elektrický internet..."

1
Komentujte

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
B Kanal Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
B Kanal
Host
B Kanal

Nyní mě zajímá jestli je i Biological Computer 😀
Ale i tak děkuji moc za překlad X3