SCP-055 ~ [unknown]

Položka #: SCP-055

Třída Subjektu: Keter

Zvláštní Zadržovací Postupy: Objekt je držen v pět (5) krát pět (5) krát dva a půl (2,5) metru velké čtvercové místnosti, která je vyrobena z cementu (o tloušťce padesát (50) centimetrů). Zdi jsou obklopeny Faradayovo klecí. Přístup do ní zajišťují těžké dveře, měřící dva (2) krát dva a půl (2,5) metru, zkonstruovány na ložiskách, které zajišťují automatické uzamčení dveří, pokud nejsou úmyslně drženy otevřené. Před místností SCP-055 NESMÍ být umístěny stráže. Dále je všem pracovníkům, kteří studují, nebo pracují s jinými SCP objekty v jeho blízkosti doporučeno, udržovat si vzdálenost minimálně padesát (50) metrů od centra místnosti, dokud to bude rozumné a praktické.

Popis: SCP-055 je “samo-držící se tajemství”, nebo “anti-mem”. Informace o fyzické podobě SCP-055, jeho povaze, chování a původu jsou samy sebou utajovány. Pro ujasnění:

  • Jak Site 19 původně získala SCP-055 je neznámé.
  • Jak a od koho bylo SCP-055 odebráno je neznámé.
  • Fyzický vzhled SCP-055 je neznámý. Není však nepopsatelné, nebo neviditelné: osoby jsou plně schopny vejít do prostoru SCP-055, pozorovat ho, dělat si myšlenkové, nebo psané poznámky, dělat náčrty, pořizovat fotografie a dokonce i obrazové a zvukové záznamy. Rozsáhlý záznam o takových pozorováních je ve složce. Nicméně, informace o fyzické podobě SCP-055 “uniknou” z lidské mysli krátce po ukončení jeho pozorování. Jedinci s úkolem popsat SCP-055 později shledali svou mysl bludnou a ztratili o úkol zájem; jedinci s úkolem načrtnout kopii fotografie SCP-055 si nebyli schopni zapamatovat jak fotografie vypadala, stejně jako výzkumníci, kteří na test dohlíželi. Bezpečnostní pracovníci, kteří sledovali SCP-055 prostřednictvím uzavřeného okruhu televizních kamer byli na konci směny vyčerpaní a a nevzpomínali si na události předchozích hodin.
  • Kdo schválil výstavbu zadržovací místnosti SCP-055 a proč byla postavena tímto způsobem, nebo jaký mají význam popsané Zadržovací Postupy je neznámé.
  • I přes to, že je prostor SCP-055 snadno přístupný, všichni zaměstnanci Site 19 tvrdí, že o něm nic neví.

Všechny tyto údaje jsou pravidelně znovu objevovány, většinou nahodilými čtenáři této složky, což způsobuje velké zalarmování. Tento stav znepokojení trvá řádově minuty a potom je opět jednoduše zapomenut.

Ohledně SCP-055 bylo zaznamenáno velké množství věděckých dat, které ovšem nemohou být studovány.

Poslední pokus o zničení, nebo možné přemístění ze zadržení Site 19 do jiného zařízení z neznámých důvodů selhal.

SCP-055 může představovat vážné fyzické ohrožení. Mohlo už zabít mnoho stovek zaměstnanců a my o tom nevíme. Každopádně představuje obrovskou memetickou/mentální hrozbu, proto získalo označení Keter.

Dokument #055-1: Analýza SCP-055

Autor předkládá hypotézu, že SCP-055 nikdy nebylo formálně získáno ████████████ ████████ a že je to autonomní, nebo dálkově ovládaný činitel, který byl vložen do Site 19 neidentifikovanou třetí stranou, z jednoho z následujících důvodů:

  • kvůli tichému pozorování, nebo zasahování do aktivit v Site 19
  • kvůli tichému pozorování, nebo zasahování do aktivit v jiných SCP zařízeních
  • kvůli tichému pozorování, nebo zasahování do celosvětových aktivit lidstva
  • kvůli tichému pozorování, nebo zasahování do jiných SCP objektů
  • kvůli tichému pozorování, nebo zasahování do ████████████

Žádné akce na potlačení těchto hrozeb nejsou navrženy, nebo teoreticky uskutečnitelné.

Dodatek A:

Hele, pokud je tohle skutečně “anti-meme”, proč to ještě nebylo zničeno? Musíme se v něm nějakým způsobem mýlit. Počkejte chvilku, co když si budeme dělat poznámky o tom, co ta věc není? Ty si zapamatujeme? Bartholomew Hughes, NSA

Dokument #055-2: Hlášení Dr. Johna Maracheka

Průzkumný tým #19-055127BXE byl schopen úspěšně vejít do zadržovací prostoru SCP-055 a zjistit jeho přítomnost v něm a do jisté míry i povahu objektu. Poznámky byly zaznamenávány v souladu s metodologií projektu (více v ████████████) a poté byl prostor znovu uzavřen.

Výňatek z přepisu rozhovoru mezi zaměstnanci:

Dr. Hughes: Dobrá, teď vám musím položit pár otázek ohledně čísla 55.

███████: Čísla.. Co?

Dr. Hughes: SCP objekt 55. Objekt který jste právě zkoumal.

███████: Um, nevím o čem to mluvíte. Nemyslím že tady máme 55.

Dr. Hughes: Dobře tedy, ███████. Přál bych si aby jste mi řekl, co jste dělal poslední dvě hodiny.

███████: Cože? Já… <zdá se, že se subjekt necítí pohodlně> … Já nevím.

Dr. Hughes: Dobrá tedy. Vzpomínáte si, že jsme všichni souhlasili, že to není kulaté?

███████: Že to není… Oh! Správně! Nakonec to není kulaté! Objekt 55 není kulatý!

Dr. Hughes: Takže teď si na něj vzpomínáte?

███████: No.. ne. Nevím co je to zač, ale vím že je ta věc jen jedna. Je to něco, na co si nedokážete vzpomenout. A není to koule.

Dr. Hughes: Zadržte na chvilku. Co není koule?

███████: Objekt 55.

Dr. Hughes: Objekt co?

███████: Doktore, vzpomínáte si, že jste souhlasil, že to nemá tvar koule?

Dr. Hughes: Oh, ano!

Zdá se, že je možné si zapamatovat co SCP-055 není (protiklady faktů) a opakovaně odvodit jeho existenci z těchto vzpomínek.

Pracovník zapojený do průzkumu #19-055-127BXE nahlásil mírnou úroveň dezorientace a psychologického traumatu, spojeného s cykly opakovaného zapomínání na SCP-055. Nicméně se ukázalo, že pozorované dlouhodobé zdravotní problémy, nebo změny v chování a psychologické hodnocení pracovníků průzkumného týmu po čase mizí.

Doporučení: Mohlo by být užitečné, kdyby byl na každém kritickém místě alespoň jeden zaměstnanec, schopný si zapamatovat SCP-055.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na