SCP-1048 ~ Builder Bear

SCP-1048

Položka #: SCP-1048

Třída subjektu: Safe Keter

Zvláštní Zadržovací Postupy: SCP-1048 se může volně toulat po Stanovišti 24, protože nepředstavuje žádnou hrozbu a značně zvyšuje morálku pracovníků, kteří s ním přijdou do styku. Současná poloha SCP-1048 je neznámá, ale pravděpodobně je někde na Stanovišti 24. Subjekt má být zabezpečen a zadržen, ale jakýkoliv z jeho výtvorů musí být na místě zničen, pokud další důkazy nezaručují jeho méně extrémní chování. Na Stanovišti 24 je zakázána přítomnost jakýkoliv plyšových medvídků, aby se předešlo záměně. Každý objekt připomínající medvídka musí být neprodleně nahlášen bezpečnostnímu týmu.

-Tohle není vtip. Nemáme ponětí kam až schopnosti SCP-1048 sahají a kdo ví kolik těch zatracených věcí už může venku být? – Dr. Carver

Popis: SCP-1048 je malý plyšový medvídek, přibližně 33 cm vysoký. Skrze různé testy, složení subjektu neukázalo žádné nezvyklé kvality, které by ho odlišovaly od normálního, nemyslícího medvídka. Subjekt se dokáže sám pohybovat a komunikovat pomocí jednoduchých gest a pravidelně prokazuje náklonnost k lidem způsoby, které byly shledány jako roztomilé. Ta je obvykle projevována objetím nohy, ale subjekt byl také spatřen při tancování, poskakováním na místě a ve dvou případech dokonce nakreslil dětské obrázky uklízečkám. Všichni zaměstnanci Nadace, kteří se setkali se subjektem, reagovali pozitivně, dokonce i třída D, u které jsou běžné sociopatické sklony.

Pokusy o přímou komunikaci s SCP-1048 se nedají považovat za úspěšné. I přes skutečnost, že je SCP-1048 schopno jednoduchých gest typu “ano” a “ne”, obvykle nereaguje na dotazování ohledně jeho povaze a původu. Není známo jestli je to kvůli tomu, že jednoduše nezná odpověď, nebo proto, že nechce odpovědět. I přes schopnost kreslit obrázky, je nepoužívá ke komunikaci, přesahující vyjadřování náklonnosti, i když k tomu byl nabádán.

Další anomální chování nebylo zaznamenáno přibližně do sedmi měsíců od původního zadržení. Byla navržena hypotéza, že subjekt je schopen vyrábět přibližné repliky sebe sama, s použitím různých materiálů, skrze proces, který by ještě měl být přímo pozorován pracovníky Nadace. Dr. Carver podotkl, že SCP-1048 pravděpodobně využívá roztomilého chování, aby uklidnilo lidi okolo sebe a dalo jim falešný pocit bezpečí, což mu umožňuje shromažďovat materiály na výrobu svých kopií. V současné době jsou známé tři jeho výtvory, označené jako SCP-1048-A, SCP-1048-B a SCP-1048-C. Povaha těchto výtvorů je v přímém kontrastu s běžným chováním SCP-1048, protože vykazují extrémně násilné chování vůči lidem.

SCP-1048-A: Dne ██/██/████ bylo objeveno SCP-1048-A, když se procházelo se po Stanovišti 24, v doprovodu SCP-1048. Subjekt připomínal plyšového medvídka, stejných velikostí jako SCP-1048, až na fakt, že byl celý vyroben z lidských uší. Svědkové uvedli, že to vypadalo jako kdyby SCP-1048 provádělo SCP-1048-A po zařízení. Na místo byl přivolán Dr. Carver spolu s bezpečnostním týmem, který dorazil na místo první a pokusil se o zadržení SCP-1048-A. Subjekt vydal vysoký výkřik, který způsobil silnou bolest v očích a uších každého, kdo byl v dosahu zhruba deseti metrů. A u osob v pěti metrovém rádiusu způsobil okamžitý růst výrůstků podobných uším, které během 20 sekund zcela pokryly těla obětí. Každý člověk, který byl postižen tímto příznakem zemřel do tří minut. Výsledný počet obětí činil ██ zaměstnanců, včetně celého bezpečnostního týmu. Následná pitva prokázala, že příčinou smrti bylo udušení, které způsobil růst výrůstků v ústech a dýchacích cestách. SCP-1048 a SCP-1048-A se podařilo uprchnout dříve, než na místo dorazil Dr. Carver a už se je nepodařilo znovu zadržet. Po tomto incidentu ale bylo nahlášeno mnoho jejich spatření při mnoha příležitostech. Krátce po něm také jeden z SCP výzkumníků zjistil, že postrádá ucho. Podle něj mu bylo odstraněno neznámým způsobem, když spal. Žádné další oběti s chybějícím uchem nebyly nalezeny, takže je nejasné jestli SCP-1048 získal uši i z jiného zdroje, nebo jestli dokáže duplikovat objekty čí materiál.

SCP-1048-B: Subjekt byl objeven dne ██/██/████ několika zaměstnanci Nadace v jídelně. Jeho vzhled byl téměř totožný s SCP-1048, ale pohyboval se nepravidelnými a trhavými pohyby. Svědci nahlásili, že to vypadá, jako kdyby se něco uvnitř SCP-1048-B pohybovalo. Subjekt se ze začátku nepokoušel o interakci s pracovníky, dokud se neroztrhl a neukázalo se, že je uvnitř něj dětská ručička, která se hrabe ven a máchá ve vzduchu. Při pohledu na tuto scénu pracovnice jménem ████ ██████ zakřičela a SCP-1048-B na to reagovalo vydáváním vysokého zvuku, podobný dětskému křiku. Subjekt se poté pokusil tuto křičící pracovnici [DATA VYMAZÁNA], čímž ji způsobil rozsáhlá vnitřní zranění. V následně vzniklém chaosu byl bezpečnostní tým nucen [DATA ZMĚNĚNA] oba pracovníky a SCP-1048-B. Přibližně 3 hodiny po tomto incidentu byla nalezena Dr.██████ krvácející a v bezvědomí ve své kanceláři. Ukázalo se že během spánku potratila a její 8 měsíční plod nebyl nikdy nalezen. Předpokládá se že, SCP-1048 použilo nenarozené dítě Dr. █████ k vytvoření SCP-1048-B. Informace ohledně možného původu SCP-1048-B se nesmí dostat k přeživším tohoto incidentu, protože kvůli němu podstupují terapii a Dr. Carver věří, že by to mělo velice negativní vliv na jejich zotavení.

SCP-1048-C: Subjekt připomíná medvídka podobného SCP-1048, ale celý je tvořen ze zrezivělého šrotu. Poprvé byl spatřen dne ██/██/████ Dr. Carverem v jeho kanceláří, když psal hlášení ohledně incidentu s SCP-1048-B. Subjekt utekl z místnosti, když si všiml, že ho Dr. Carver pozoruje. Při pokusu pronásledovat SCP-1048-C, se Dr. Carver stal svědkem zabití a zmrzačení █ pracovníků Nadace, jelikož subjekt během útěku projevil extrémně násilné chování. SCP-1048-C nebylo od té doby spatřeno, a tak je neznámé, jestli se stále nachází někde na Stanovišti 24. Původ materiálů, které SCP-1048 použilo na sestrojení SCP-1048-C je také v současné době neznámý.

Dodatek 1048-1: SCP-2295 má podobnou, ale přes to protikladnou funkci k SCP-1048. Pokusy o prokázání společného původu stále běží.

Pokud se znovu objeví SCP-1048, nebo SCP-1048-C, tak je jim nutno věnovat mimořádnou pozornost a opatrnost.

-Nedokážu to lépe popsat. Ta proklatá věc skákala přímo skrz ty ubohé lidi – Dr. Carver

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na