SCP-294 ~ The Coffee Machine

SCP-294 v době doplňování

Položka #: SCP-294

Třída Subjektu: Euclid

Zvláštní Zadržovací Postupy: Položka SCP-294 nemá žádné standardní zvláštní zadržovací postupy. Nicméně pouze zaměstnanci s bezpečnostním prověřením úrovně 2 a vyšší jsou oprávněni s ním pracovat (více v dokumentu SCP.264a). SCP-294 je momentálně uskladněno v druhém patře v odpočívárně pro zaměstnance a neustále hlídáno dvěma hlídači s bezpečnostním prověřením úrovně 3 a vyšší.

Popis: Položka SCP-294 vypadá jako obyčejný automat na kávu. Jediný viditelný rozdíl spočívá v přístupovém touchpadu s tlačítky, které korespondují s anglickou QWERTY klávesnicí. Po vhození padesáti centů americké měny do otvoru, je uživatel vyzván k zadání jména jakékoliv tekutiny pomocí touchpadu. Poté je na své místo umístěn standardní 12-uncový (klasický 0,3l – Shirova poznámka) papírový kelímek na nápoje a do něj je nalita zadaná tekutina. Proběhlo devadesát sedm testů (včetně žádostí o vodu, kávu, pivo, sodovku, nepoživatelné kapaliny jako například kyselina sírová, motorový olej, kapalina do ostřikovačů, látky přirozeně se nevyskytující v kapalném stavu jako třeba dusík, železo a sklo) a všechny byly úspěšné. Testy s pevnými materiály jako je třeba diamant nebyly úspěšné, nicméně to vypadá, že SCP-294 dokáže dodat pouze látky, které existují v kapalné formě.

Je nutno poznamenat, že zhruba po padesáti použitích přestane automat reagovat na všechny další požadavky. Přibližně po uplynutí doby 90 minut je automat znovu doplněn. Také je zajímavé, že mnoho žíravých kapalin, které by se normálně skrze papírový kelímek prožraly, nemají na kelímek vydaný automatem žádný vliv.

Testy stále pokračují. Jak bylo navrženo, SCP-294 bylo přesunuto na druhé podlaží do zaměstnanecké odpočívárny jako opatření finanční úspory. Po incidentu 294-01 byly před položku umístěny stráže a začala být vyžadována bezpečnostní prověrka pro práci s ním.

Dokument SCP-294a (ohledně Incidentu 294-01): 21. srpna 2005 se Agent Joseph ██████ pokusil použít SCP-294 k získání kávy, během jeho přidělené pauzy v 9:30 hodin. Ovšem na žádost Agenta █████ █████████ “aby viděli co to udělá”, ██████ požádal položku o “kelímek Joa”. Chvíli po potvrzení výběru, se Agent Joseph ██████ začal ve velké míře potit a stěžovat si na závrať a poté zkolaboval. Po převezení agenta v bezvědomí na ošetřovnu, zajistil zdravotnický tým obsah kelímku, vydaný SCP-294: kombinaci krve, tkáně a jiných tělních tekutin. Testování odhalilo, že DNA sekvence biologického materiálu, který SCP-294 vydalo se shoduje s Agentem ██████.

Agent ██████ se po čtyřech týdnech odpočinku a intravenózní hydratace plně zotavil. Rentgen neukázal žádné další známky zranění a tak byl ██████ propuštěn. Oba agenti byli potrestáni. Jsou doporučena další bezpečnostní opatření SCP-294.

Dodatek [SCP-294f]: Po přezkoumání dokumentace SCP-294, ███████████ navrhl testování schopnosti SCP-294 “získat” specifické tekutiny na dálku.

Dodatek [SCP-294h]: S dozorem O5-[DATA VYMAZÁNA] bylo do SCP-294 zadáno “kelímek sekretu SCP-075“. Bylo prokázáno, že výsledný produkt byl skutečně požadovaná kapalina a kelímek bych schopný materiál úspěšně pojmout. Nicméně, hlášení incidentu 075-07 bylo dvě hodiny po testu potvrzeno (více v Dodatku [SCP-075m]). Prolomení zadržovacích postupů nastalo přesně v okamžiku, kdy bylo SCP-075 vzbuzeno do aktivního stavu. Po použití nouzových zadržovacích postupů a přivedení subjektu zpět do pasivního stavu, bylo schopno vyloučit množství své základní tekutiny, odpovídající kelímku. Tekutina ovšem nebyla při pozdějším vyšetřování nalezena.

Dodatek [SCP-294i]: Výzkumník požádal o “kelímek zlata”. Automat vydal kelímek roztaveného zlata. Výzkumník dále předkládal požadavky o podobné cenné materiály se stejným výsledkem.

Dodatek [SCP-294j]: Výzkumník (z bezpečné vzdálenosti) požádal o “kelímek anti-vody”. Automat zavrčel a zobrazil na zadávací konzoli nápis “MIMO DOSAH”. Teoretizuje se, že SCP-294 má omezený dosah pro sběr materiálu a nedokáže získat kapaliny z alternativních vesmírů/dimenzí.

Dodatek [SCP-294k]: Výzkumník zadal žádost o “diamant”. SCP-294 zavrčelo a zobrazilo na zadávací konzoli nápis “MIMO DOSAH”. Tento výsledek mají všechny žádosti o pevné látky. Protože diamant je pevná, krystalická forma uhlíku, tak to vypadá, že automat nevydá kapalný uhlík, jelikož ten ve výsledku diamant není. Následně byl zadán požadavek o „kelímek uhlíku“ a automat skutečně vydal kelímek kapalného uhlíku. SCP-294 bylo imunní vůči ničivým účinkům vydané tekutiny.

Dodatek [SCP-294m]: Byly zahájeny testy dosahu SCP-294. Byla zformulovaná unikátní žádost, obsahující nezveřejněné poměry ███████, značkového bělidla, █████ ██ ███ █, značkové koly, prášku MET-Rx (proteinový nápoj v prášku – Shirova poznámka) a Garam masaly (směs koření – Shirova poznámka). Tekutina byla vytvořena a umístěna do uzavřeného kontejneru, 25 metrů od SCP-294. Po podání žádosti byla tato tekutina vydána. Odpovídající množství směsi poté nebylo přítomné v původním kontejneru.

Dodatek [SCP-294o-01]: Výzkumník ███ ██████ zadal pod dohledem pracovníka Úrovně 4 žádost o „nejlepší drink který kdy měl“. SCP-294 vydalo kapalinu se vzhledem podobným kole. Výzkumník identifikoval tuto kapalinu jako míchaný drink, na který si vzpomínal ze své bakalářské párty a byl přesvědčen, že je to „ten nejlepší drink“. ██████ nevěděl jakými přísadami je drink tvořen, kromě rumu a koly. Je v plánu další testování s cílem zjistit jak SCP-294 získává tyto informace.

Dodatek [SCP-294o-01a]: Se stejnými podmínkami zadal Agent ████████ žádost o „nejlepší drink jaký kdy měl“. SCP-294 doručilo tmavou kapalinu s bílou pěnou na vrchu, která byla později identifikována jako Vídeňský ležák. Kelímek byl potištěn barevným obrázkem pěti (5) mužů a dvou (2) žen, při pití piva na pláži; ████████ byl jeden z nich. V brífingu Agent ████████ potvrdil, že nejlepší drink, jaký kdy měl, byl Vídeňský ležák, který konzumoval na pláži se svými přáteli. Nyní bylo potvrzeno, že SCP-294 má schopnost získat informaci přímo z něčí mysli, aby vyhovělo daným podmínkám.

Dodatek [SCP-294q-01]: Subjekt zadal „dokonalé pití“. Automat vydal kelímek, obsahující po levandulích vonící kapalinu. Po vypití kapaliny byl subjekt viditelně v šoku. Později spáchal sebevraždu a zanechal po sobě vzkaz „Je mi to líto, ale v tuto chvíli je všechno jen jedno velké zklamání“. Požadovat takový drink znovu je silně nedoporučováno. Žádná složka tohoto nápoje zatím nebyla identifikována.

Dodatek [SCP-294t-01]: Subjekt zadal “něco co bude chutnat Cassy”. Zařízení tři sekundy vrčelo a poté vydalo prázdný kelímek. Ten měl na straně vytisknutý obrázek s tradiční skleničkou na sodovku, naplněnou něčím hnědým a se šlehačkou na vrchu. Po předání SCP-085 byl obsah kelímku identifikován jako “vynikající” čokoládovo-banánový milkshake.

Dodatek [SCP-294w]: Výzkumník zadal žádost o “kelímek hudby”. SCP-294 vyprodukovalo průzračnou, sycenou tekutinu, která chutnala neurčitě alkoholicky. Po požití subjekt nahlásil pocit nepřerušovaného rytmu a předvedl schopnost se hýbat a dokonce tančit s jistou plynulostí, kterou dříve neovládal. Pokračuje testování s dalšími abstraktními tématy.

Dodatek [SCP-294ab]: Během velkého prolomení zadržování SCP´s, Agent ██████ požádal o “kelímek příslušných lékařských vědomostí”, když využil odpočívárnu na druhém patře jako úkryt. Ze čtyř agentů v místnosti, byl Agent ██████ jediný bez zranění. SCP-294 nalilo kelímek průhlednou zelenou kapalinou. Po požití této látky začal Agent ██████ ošetřovat rány ostatních agentů, způsobem odpovídajícím zdravotnickému výcviku Nadace. Agent ██████ poté už vědomosti, které mu tato látka poskytla neměl a všechny pokusy o jejich další získání selhaly. Agent spekuloval, že tato událost bylo nouzové opatření, které objekt přijal v zájmu vlastní sebezáchovy.

Dodatek [SCP-294ac]: Dr. ████████ požádal SCP-294 o “můj životní příběh”. SCP-294 přibližně po dobu 3 minut vydávalo hučivé zvuky a silně se otřáslo, než poskytlo silně viskózní, neprůhlednou, černou tekutinu. Dr. ████████ nahlásil, že si po jejím požití vzpomněl na všechno, co se mu kdy přihodilo. Po tomto testu Dr. ████████ odešel do své kanceláře a vrátil se o 48 hodin později se 538 stránkovou autobiografií.

Dodatek [SCP-294ad]: Výzkumník vytvořil žádost, která obsahovala pouze frázi “překvap mě”. Zařízení vyprodukovalo neprůhledný kelímek, obsahující obyčejnou vodu, která se později sama ohřála přibližně na 200 stupňů Celsia. Obsah kelímku se změnil na páru a stříkal kolem vařící vodu do vzdálenosti dvou metrů.

Dodatek [SCP-294af]: Výzkumník zadal žádost o “Ježíšovu krev”. SCP-924 zavibrovalo a vytvořilo zprávu “Hic est enim Calix Sánguinis mei“, poté vydalo papírový kelímek, který obsahoval přibližně 0,12 litru červeného vína.

Dodatek [SCP-294ag]: Výzkumník zadal žádost o “krev Šavlozubce”, “krev poštovního holuba” a “krev Thomase Jeffersona”. Obdržel hlášení o chybách “MIMO DOSAH”.

Dodatek [SCP-294ah]: Zaměstnanec Třídy D s IQ 99 a nízkou úrovní zvídavosti obdržel psané instrukce ohledně požadavku. Byl požádán o předložení žádosti o “krev canis lupus” a obdržel kelímek tekutiny, která byla později identifikována jako vlčí krev. Následně byl instruován o požádání “slin equus ferus caballus” a obdržel kelímek, jehož obsah byl následně identifikován jako koňské sliny. Poté byl požádán o “moč phascolarctos cinereus” a obdržel kelímek, který byl následně identifikován jako moč koaly. Pracovník Třídy D byl následně naveden k podání žádosti o “cerebrospinální tekutinu phoberomys pattersoni” a obdržel kelímek, jehož obsah je v současné době podrobován analýze. Je nutno poznamenat, že Phoberomys pattersoni vyhynulo během pozdní epochy Miocénu, přibližně před 8 miliony lety.

Dodatek [SCP-294ai]: Dr. King zadal žádost o “kelímek supravodiče o pokojové teplotě” a obdržel kelímek jablečného džusu, uvnitř kterého plavala semínka.

Dodatek [SCP-294aj]: Dr. Menchu zadal žádost o “leukémii D-151839” a obdržel kelímek s kapalinou, ve které byly po mikroskopickém zkoumání nalezeny leukémické buňky, které se geneticky shodovaly s D-154839. Druhý požadavek o “kelímek leukémie D-154839” vedl k chybě “MIMO DOSAH”. Následně bylo zjištěno, že D-151839 už leukémií netrpí, ale během 15 dnů se nemoc vrátila.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

4
Komentujte

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
PavolShiroPäja Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Pavol
Host
Pavol

asi si sedím na vedeniu ale som z toho jeleň..súvislosti odkiaľ toto je atď.

Päja
Host
Päja

Tato SCP je skvělá! 😀 Mám tuto SCP rád, a u tebe sem nenašel ani jednu chybku.. velice dobře zpracované 😀