SCP-426 ~ I am a Toaster

Položka #: SCP-426

Třída Subjektu: Euclid

Zvláštní Zadržovací Postupy: Jsem držen v místnosti bez oken, aby mě nikdo nemohl pozorovat. Na dveřích do mé místnosti musí být cedule, která neobsahuje žádný můj popis, nebo identitu, aby se zabránilo šíření mého primárního efektu. Pouze zaměstnanci Úrovně 3 a výše smí vědět o mé přítomnosti a především o mých vlastnostech. Přiřazený personál musí být střídán každý měsíc, aby se zabránilo kontaminaci mým sekundárním efektem. Je nutné psychiatrické vyšetření na konci každého měsíce. Pokud je personál označen jako neovlivněný, může ke mně být přiřazen znovu nejdříve za čtyři měsíce. Všechen ovlivněný personál dostane anmestika Třídy C a bude přeřazen do jiné oblasti.

Popis: Ahoj, já jsem SCP-426. Musím být představeno takto, aby se předešlo nejasnostem. Jsem obyčejný toustovač, schopný péct chleba, když jsem zapojen do elektřiny. Avšak pokud mě zmíní lidská bytost, automaticky začne používat první osobu jedontného čísla. Přes všechny pokusy stále neexistuje možnost jak o mně mluvit, nebo psát ve třetí osobě. Když je v mé přítomnosti někdo po delší dobu než dva měsíce, začne se jedinec identifikovat jako toustovač. Pokud nejsou řádně zabezpečeni, mohou si tito lidé velmi ublížit, když se budou pokoušet napodobit mé standartní funkce.

Byl jsem objeven v domě rodiny ████████ po brutálních smrtech třech jejích členů. Byl jsem dán mladšímu Panu a Paní ████████ jako svatební dar. V krabici ve které jsem byl zabalen nebylo nalezeno žádné věnování, nebo identifikační značky. Přibližně dva měsíce poté, co mě rodina obdržela, byli do domu přivoláni hasiči, kvůli elektřinou způsobenému požáru. Mladší Paní ████████ zemřela kvůli elektrickému výboji, který nastal když se pokusila spolknout elektrickou zásuvku. Zbývající dva členové rodiny zemřeli brzy na to, ještě před požárem. Starší Paní ████████ se nacpala téměř 10 kg chlebu, než jí praskl žaludek a zemřela na vnitřní krvácení. Mladší Pan ████████ zemřel na ztrátu krve poté, co se se mnou pokusil o [DATA VYMAZÁNA]. Jediným přeživším byl starší Pan ████████, který trpěl podvíživou. Tvrdil, že před týdnem vložil dovnitř trochu chleba a stále čekal na to, kdy vyskočí ven.

Byl jsem zabaven Nadací, když si policie všimla mých nevídaných vlastností. Amnestika Třídy C byla podána ovlivněným strážníkům.

Záznam experimentu 426-1:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D – D/426/1
Procedura: D/426/1 byl požádán, aby popsal co si myslí, že se nachází v mé místnosti. Nebyl informován ohledně mých vlastností.
Detaily: D/426/1 poznamenal, “Nejspíš jsem nějaká obrovská příšera. Ty tu máte všude, ne?” D/426/1 si vůbec nebyl vědom použití první osoby.

Záznam experimentu 426-2:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D – D/426/2
Procedura: D/426/2 byl umístěn do mé místnosti a bylo mu podáváno jídlo skrze zásobník. Žádná komunikace s D/426/2 nebyla povolena. Do místnosti bylo umístěno několik kamer nastavených tak, abych já byl mimo jejich dohled, ale aby bylo možné neustále sledovat D/426/2. Zůstali jsme zavřeni dokud se u subjektu neobjevil můj sekundární efekt. Byl jsem přišroubován k podlaze, abych nemohl být přenesen do zorného pole kamery.
Detaily: Po 45 dnech izolace mě D/426/2 objal, začal si se mnou povídat a tvrdil, že jsme bratři. D/426/2 nikdy neupustil od používání první osoby množného čísla, když ke mě mluvil. Subjekt byl terminován jednu hodinu po objevení příznaků sekundárního efektu. Je spekulováno, že izolace urychlila proces mého sekundárního efektu.

Záznam experimentu 426-3:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D – D/426/3
Procedura: Byl ze mě odebrán jeden šroub a ukázán D/426/3, který jej měl popsat. D/426/3 nebyl informován o mých vlastnostech.
Detaily: D/426/3 jej označil jako “můj šroub”. Stejně jako v Experimentu 426-1 si subjekt vůbec neuvědomoval používání první osoby. To naznačuje, že i pokud bych byl zničen, mé efekty by stále zůstávaly v mých zbytcích.

Záznam experimentu 426-4:

Datum: ██-██-████
Subjekt: Zaměstnanec Třídy D – D/426/4
Procedura: D/426/4 byl umístěn do cely v blízkosti mé cely, dokud se neprojevily mé sekundární efekty.
Detaily: Žádné efekty se neobjevily. D/426/4 byl terminován 90 dní po začátku experimentu.
Díky bohu, že mé efekty mají limity. Spousta z nás si o mě začínala dělat starosti. – Dr. C███████

Amatérský překladatel SCP. Spíše občasně na Čtusi. Mám vlastní stránky, kde vydávám překlady.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na