SCP-500 ~ Panacea

SCP-500

Položka #: SCP-500

Třída Subjektu: Safe

Zvláštní Zadržovací Postupy: SCP-500 musí být uskladněno na suchém, chladném a temném místě. K SCP-500 mají přistup pouze zaměstnanci na úrovni 4 kvůli prevenci nesprávného použití.

Popis: SCP-500 je malá plastová nádobka, která v době psaní tohoto záznamu obsahuje 47 červených pilulek. Při orálním podání jedné pilule se subjekt během dvou hodin vyléčí ze všech nemocí. Přesný čas závisí na závažnosti a stavu subjektu. I přes rozsáhlé výzkumy, všechny pokusy o syntézu toho, co je považováno za účinnou látku, byly neúspěšné.

 

Poznámka od Dr. Kleina:
SCP zaměstnanci pod úrovní 3 mají od teď zakázáno používat SCP-500. To tu není od toho, aby léčilo kocovinu. Dostaňte AIDS a potom si zažádejte o povolení.

 

Žádost 500-1774-k
Dr. [500-0022F] zažádal o jednu (1) SCP-500 pilulku na testování s SCP-038. Žádosti bylo vyhověno.

Žádost 500-1862-b
Dr. Gears zažádal o jednu (1) SCP-500 pilulku na testování s SCP-914. Žádosti bylo vyhověno.

Žádost 500-2354-f
Dr. █████████ zažádal o jednu (1) SCP-500 pilulku na testování s SCP-253. Žádost byl zamítnuta.

Žádost 500-5667-e
Dr. Gibbons zažádal o dvě (2) SCP-500 pilulky pro své osobní potřeby. Žádost byla zamítnuta.

Dodatek 500-1: Bylo povoleno použití dvou (2) pilulí na test s SCP-008. Výsledky série testů, prováděných na subjektech třídy D, infikovaných SCP-008, dokazují že jedna pilulka dokáže plně zotavit subjekt dokonce i z nejpokročilejších fází nemoci. Počet pilulek je padesát-sedm (57) v době psaní tohoto dodatku. – Dr. [500-0021D]

Dodatek 500-2: Bylo povoleno použití jedné (1) pilulky k testu s SCP-409. SCP-500 bylo testováno na subjektu 409-D5, který byl vystaven působení SCP-409. Následovalo kompletní zotavení. Viz Dodatek 409-1. Počet pilulek je padesát-šest (56) v době psaní tohoto dodatku. – Dr. [500-0021D]

Dodatek 500-4: Bylo vyhověno žádosti 500-1774-k. Pět (5) pilulek bylo použito na experiment s SCP-038. Bylo potvrzeno že SCP-038 dokáže zduplikovat SCP-500, nicméně úspěšnost duplikátů je omezená. Duplikované pilulky jsou efektivní v léčbě subjektu pouze v 30% případů a šance na plné uzdravení klesá s dobou, která uplynula po naklonování. V 60% případů, kdy je infekce trvalá, symptomy infekce přetrvávají, i když je zamezeno dalšímu zamoření. Je doporučeno opakované dávkování s klony SCP-500 pro všechny zaměstnance, kteří trpí nevyléčitelnými nemocemi, protože zásoby SCP-500 jsou vysoce omezené. Všech pět (5) vzorků SCP-500 se z pokusu s SCP-038 vrátilo. Počet pilulí je padesát-šest (56) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-5: Během experimentů s SCP-038 byla ukradena jedna (1) pilule zaměstnancem D-██████ pro údajné “vyléčení kocoviny”. Jsou navrženy přísnější kontroly pro vzorky SCP-500, kterým bylo povoleno použití v jiných projektech. Zaměstnanec D-██████ byl vyhozen. Počet pilulí je padesát-pět (55) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-6: Jedna (1) pilule byla použita s SCP-231-4. Počet pilulí je padesát-čtyři (54) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-7: Jedna (1) pilulka byla použita pro Experiment 447-a. Počet pilulí je padesát-tři (53) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-8: Jedna (1) pilule byla použita s SCP-208. Počet pilulí je padesát-dva (52) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-9: Žádosti 500-1862-b bylo vyhověno. Jedna (1) pilulka SCP-500 byla umístěna do SCP-914 s nastavením na “Fine”. Výsledný objekt byl klasifikován jako SCP-427. Počet pilulí je padesát-jedna (51) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-10: Bylo odebráno pět (5) pilulek pro Olympia Project. Ovšem pouze dvě (2) byly použity. Zbylé tři (3) budou zakrátko navráceny. Po navrácení bude počet pilulek čtyřicet-devět (49).

Dodatek 500-11: Dvě (2) pilulky budou použity pro Experiment 217-█████-█████. Počet pilulí je čtyřicet-sedm (47) v době psaní tohoto dodatku.

Dodatek 500-12: Žádost o prozkoumání SCP-500 pro mentální nutkavou potřebu vedoucí až ke závislosti byla zamítnuta pro banalitu.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na