SCP-914 ~ The Clockworks

Jedna z nejméně složitých částí SCP-914 v neaktivním stavu

Položka #: SCP-914

Třida Subjektu: Safe

Zvláštní Zadržovací Postupy: Pouze personál, který podá formální žádost velitelství může operovat s 914. SCP-914 je udržováno ve výzkumné cele 109-B se dvěma strážnými, kteří subjekt nepřetržitě hlídají. Každý výzkumník vstupující do 109-B musí být doprovázeni alespoň jedním strážníkem pro celistvost testování. Úplný seznam testů, které mají být provedeny, musí být poskytnut všem strážníkům; jakákoli odchylka od tohoto seznamu bude mít za následek ukončení testování, násilné odvedení pracovníků z 109-B a disciplinární trest na základě vlastního uvážení.

VAROVÁNÍ: V tento moment, žádné testy biologického materiálu nejsou povoleny. Více v Dokumentu 109-B:117. Používat nastavení “Hrubé” pro výbušné materiály není doporučeno.

Popis: SCP-914 je velké strojní zařízení vážící několik tun a zabírající místo o velikosti 18 metrů čtverečních, skládající se ze šroubových pohonů, řemenů, řemenic, ozubených kol, pružin a dalšího strojního zařízení. Je to neskutečně složité zařízení, sestavující více jak 8 miliónů pohybujících částic vyrobené z cínu a mědi, s některými dřevěnými a textilními částmi. Pozorování a sondování neprokázaly žádné elektronické sestavy ani žádnou jinou formu výkonu, než je “Hlavní struna” pod “Výběrovým panelem“. Dvě velké kabiny 3mx2.1mx2.1m (10ftx7ftx7ft) jsou připojeny přes měděné trubky k hlavnímu tělu přístroje SCP-914 označenému “Vstup“ a “Výstup“. Mezi nimi je měděný panel s velkým knoflíkem s malou šipkou. Slova Drsný, Hrubý, 1:1, Jemný a Velmi jemný jsou umístěny v bodech kolem knoflíku. Pod knoflíkem je velký “klíč“, na který je navinutá “hlavní struna”.

Když je objekt položen do Výstupní budky, dveře se zavřou a malý zvoneček zazvoní. Když je knoflík otočen do jakékoliv pozice a klíč se natáhne a SCP-914 “vylepší” objekt v budce. Žádná energie není ztracena při tomto procesu a objekt se zdá být ve stázi, dokud se dveře Výstupní Budky neotevřou. Intenzivní pozorování a testování nezjistilo, jak to SCP-914 dosáhlo, a během procesu “rafinace” nebyl v SCP-914 nikdy pozorován žádný testovaný objekt. Proces trvá od pěti do deseti minut v závislosti na velikosti vylepšovaného objektu.


Dodatek: 5/14: Dr.  █████ Záznam Testu

Vstup: 1kg oceli (nastavení: Hrubé)

Výstup: Hromada ocelových kousků odlišných velikostí, zdá se že rozříznuté laserem.

Vstup: 1kg oceli (nastavení: 1:1)

Výstup: 1kg ocelových šroubů

Vstup: 1kg oceli (nastavení: Jemné)

Výstup: 1kg ocelových kobercových příchytek

Vstup: 1kg oceli (nastavení: Velmi Jemné)

Výstup: Několik plynů které se ve vzduchu rychle vypaří, a 1 gram neznámého kovu, odolného proti teplotě 50 000 stupňů, neohýbatelný a nezničitelný pomocí síly, a téměř dokonalý (1.6×10-75 ρ) vodič elektřiny.

Vstup: 1 hodinky patřící Dr. █████ (nastavení: Drsné)

Výstup: 1 kompletně rozebrané hodinky

Vstup: 1 mobil patřící ███████ (nastavení: 1:1)

Výstup: 1 mobil, ale jiný model

Vstup: 1 standardní revolver Colt Python (nastavení: Velmi Jemné)

Výstup: [DATA VYŘAZENA] Výše zmíněná █████████████ kompletně rozložila veškerou hmotu ve směru střelby. Objekt obsahoval velkou hustotu vln gama.

Vstup: 1 bílá myš (nastavení: 1:1)

Výstup: 1 hnědá myš

Vstup: 1 šimpanz (nastavení: Jemné)

Výstup: [DATA VYŘAZENA]

Vstup: 1 šimpanz (nastavení: Hrubé)

Výstup: Zmrzačená mrtvola, ukazující známky drtění a sekání vysokou teplotou


Dokument # 109-B:117: Dr. ███ a Dr. ███████ Záznam Testu

Vstup: Subjekt D-186, mužské pohlaví, z Kavkazu, 42 let, 108 kg, 185 cm vysoký. (nastavení: 1:1)
Výstup: Muž, 42 letý, 100kg, 188cm vysoký. Subjekt byl velice zmatený a rozrušený a zaútočil na personál. Subjekt terminován.

Vstup: Subjekt D-187, muž, 28 let, 63 kg, 173 cm vysoký. (nastavení: Velmi Jemné)
Výstup: [DATA VYŘAZENA]. Subjekt unikl z testovací komory a zabil osm strážných, Dr. ███ a Dr. ████████. Bylo zahájeno uzavření. Subjekt způsobuje selhání izolace tří SCP při pokusu o útěk. Speciální reakční tým zadrží Subjekt, což vede k vážnému zranění subjektu, částečné ztrátě paměti u členů speciálních reakčních týmů a poškození vodovodu. Subjekt vyprchal několik o hodin později, rozpustil se do modrého popelu a oslepil blízký výzkumný tým.

Biologické testy s SCP-914 jsou nyní zakázány.


Poznámka: “Vzhledem k povaze tohoto SCP by bylo užitečné široké spektrum testovacích dat. Dr. Gears nařídil, aby každý výzkumný pracovník mohl mít přístup k nebiologickým zkouškám, pokud jsou sami nebo jsou pod dohledem výzkumného pracovníka úrovně 3. Všechna zkoušení se zaznamenají do souboru #914-E (Experiment Log 914). Biologické testování bude pokračovat pouze s předchozím schválením příkazem Rady 05. Dokud budete chtít vyzkoušet něco zajímavého, co není naživu, neváhejte a pomozte se sběrem dat.” – Dr. ██████

a lil' otaku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na