SCP-939 ~ With Many Voices

SCP-939 (Screenshot ze hry SCP: Secret Laboratory)

Položka #: SCP-939

Třída Objektu: Keter

Zvláštní Zadržovací Postupy: SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 a -109 mají být umístěni v Cele 1163-A, nebo 1163-B. Zadržovací komory jsou velké 10 x 10 x 10 metrů a jsou umístěny v Ozbrojené Bio-Zadržovací Oblasti-14. Prostředí obou cel je regulováno a drženo v podtlaku. Stěny jsou postaveny ze zpevněného betonu. Přístup do těchto cel je z venkovní dekontaminační komory za vzduchotěsnými, ocelovými, bezpečnostními dveřmi. Pozorovací okna jsou vyrobena z laminovaného, balistického skla, o tloušťce 10 cm, chráněného pletivem, které je elektrifikováno na 100kV. Vlhkost vzduchu je udržována na 100 % a teplota na 16° C. Vzorky jsou po celý čas monitorovány prostřednictvím infračervených kamer. Pro zpřístupnění zadržovacích prostor, nebo pozorovacích místností SCP-939 je potřeba Úroveň 4.

SCP-939-101 bylo rozřezáno a uskladněno v Bio-Výzkumné Oblasti-12, v Kryogenických Skladovacích Nádržích od 939-101A do 939-101M. Pro přístup k SCP-939-101 je nutná autorizace dvěma pracovníky na Úrovni 3, přičemž jeden z nich musí být přítomen po celou dobu výzkumu a testování. V jednu chvíli může být udělen přístup k obsahu pouze jedné nádrže s SCP-939-101. Vnitřní teplota tkáně SCP-939-101 musí být po odebrání z kryogenické nádrže monitorována a pokud překročí 10° C, tak musí být navrácena do příslušné nádrže a veškeré testování musí být na 72 hodin pozastaveno. Pokud bude zabráněno, aby vnitřní teplota překročila 10° C, tak může výzkum tkáně SCP-939-101 pokračovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Zadržovací cely mají být čištěny každých 14 dní. Během čištění budou vzorky SCP-939 přemístěny do přilehlé cely. Během tohoto čištění musí být překontrolovány dveře do cely a pozorovací okna kvůli případným poškozením, která musí být příslušným způsobem opravena.

Před jakoukoliv interakcí s SCP-939 je nutné podání silných sedativ, včetně experimentů a přesouvání mezi celami. Více v Dokumentu #939-TE4 pro protokol experimentů a přesunů.

Během interakce se vzorky SCP-939 a během práce v místech, která by mohla SCP-939 obývat, mají zaměstnanci nosit ochranné obleky třídy C. Poté musí všichni zúčastnění pracovníci dodržovat standardní dekontaminační procedury, aby se zamezilo druhotnému šíření amnestických látek.

Po Incidentu ABCA14-939-3 musejí všichni pracovníci, kteří po jakoukoliv dobu pracovali s SCP-939 a nejsou Třída D, být vybaveni dvěma vodotěsnými, elektronickými monitory srdečního tepu a to po celou dobu jejich interakce s ním. Tyto sledovací zařízení budou bezdrátově přenášet data do monitorovacího systému, nezávislého na hlavním zdroji energie, s připraveným minimálně jedním záložním napájením. Pokud zařízení přestane přijímat údaje o srdečním tepu, nebo dojde k jiné poruše, bude jejich nositel považován za mrtvého. Pracovníci jsou poté instruováni, aby ignorovali veškeré následné hlasy daného nositele a vyhlásili narušení zadržovacích procedur. Bezpečnostní pracovníci, kteří budou na toto narušení reagovat musejí být také těmito monitory vybaveni.

Všem žijícím SCP-939 musí být po jejich zadržení implantováno podkožní sledovací zařízení.

Popis: SCP-939 jsou endotermní predátoři žijící ve smečkách a vykazující několik systémů podobných troglobitickým organismům. Kůže SCP-939 je průsvitná, vysoce propustná pro vlhkost a červená díky sloučenině chemicky podobné hemoglobinu. Vzpřímené SCP-939 je v průměru vysoké 2,2 metru a váží okolo 250 kilo, i když hmotnost je velice variabilní. Každá z jejich čtyř končetin se na konci dělí do sady tří prstů s drápy a jednoho protilehlého prstu, což jim výrazně zvyšuje schopnost lezení. Jejich hlavy jsou podlouhlé, bez očí (dokonce ani zakrnělé), očních důlků a neobsahují žádný mozkový obal. Čelisti jsou lemovány rudými, slabě luminiscenčními, tesákům podobnými zuby, které jsou podobné jedincům druhu Chauliodus, s délkou do 6 cm, obklopenými orgány citlivými na teplo. Oční skvrny, citlivé na světlo a tmu jsou rozmístěné podél hřbetních ostnů. Tyto ostny mohou mít délku až 16 cm a předpokládá se, že jsou citlivé na změny tlaku a proudění vzduchu.

SCP-939 nemá mnoho životních soustav; centrální a periferní nervová soustava, oběhová a trávicí soustava kompletně chybí. Dýchací soustava SCP-939 je ve stavu atrofie a zdá se, že neplní žádnou jinou funkci, než šíření AMN-C227 (viz níže). SCP-939 nemá žádnou zjevnou fyziologickou potřebu jíst, nebo možnost strávit zkonzumovanou tkáň. Přijatý materiál se hromadí v dýchací soustavě a pokud jeho množství začne znatelně omezovat jeho funkci, tak je vyvrhnut. Nicméně, i přes absenci mnoha životních soustav je SCP-939 schopno nosit živé mládě.

Hlavní způsob, kterým SCP-939 láká svou kořist je imitace lidské řeči a hlasů jeho předchozích obětí, ačkoliv jsou zdokumentované i imitace jiných druhů a aktivní noční lovy. Vokalizace SCP-939 obvykle zahrnují strach a nouzi; jestli SCP-939 rozumí vlastním vokalizacím, nebo pouze opakuje fráze, které slyšelo v minulosti je předmětem probíhající studie. Způsob jakým SCP-939 získává své hlasy není v současné době pochopen. Bylo zdokumentováno, že exemplář imitoval hlas oběti, jejíž mluvu nikdy neslyšel. Analýza vokalizací SCP-939 nedokáže rozeznat SCP-939 od vzorků skutečného hlasu oběti. Z tohoto důvodu je instalace bezpečnostních, nebo identifikačních systémů, které obsahují biometrické rozeznávání hlasu silně nedoporučováno v místech zadržování SCP-939. Oběť je většinou usmrcena jedním kousnutím do lebky, nebo krku; síla stisku byla změřena na více než 35 MPa.

SCP-939 vydechuje stopy aerosolu amnestika Třídy C, označeného jako AMN-C227. AMN-C227 způsobuje dočasnou anterográdní amnézii, omezením formování vzpomínek po dobu jejímu vystavení a přibližně ještě 30 minut po něm. Je bez chutě, barvy a zápachu s odhadnutým ECt50 pro vdechnutí na 0.0015mg•min/m3 (koncentrace látky, při které se projeví specifikovaný účinek na 50 % jedinců). V dobře větraných prostorách, nebo otevřených prostředích je riziko vystavení výrazně nižší, ale není zanedbatelné. AMN-C227 je obvykle po 60 minutách od ukončení vystavení v krevním oběhu nezjistitelné.

Dodatek 11-14-1981: Záznam rádiové komunikace mezi záchytnými týmu během prvního kontaktu s SCP-939 je dostupný zde.

Dodatek 04-11-1982: Vzhledem k silné averzi SCP-939 k jasnému světlu je riziko jeho útěku považováno za minimální. Standardní fluorescenční osvětlení na chodbách je dostatečné pro odrazení SCP-939-1 a zabránění mu opustit jeho tmavou celu. Více v Dodatku 09-20-1991.

Dodatek 06-29-1987: Předběžný výzkum AMN-C227 ukazuje na potenciál jeho využití jako všeobecného amnestika. Možnosti masové produkce a možných nežádoucích účinků jsou vyšetřovány v Bio-Zadržovací a Výzkumné Oblasti-06.

Dodatek 10-03-1990: AMN-C227 bylo schváleno pro použití jako amnestikum Třídy C. Předpokládá se, že projektovaná roční produkce v Bio-Výzkumné Oblasti-12 z kultur respirační tkáně SCP-939 překoná tři litry.

Dodatek 09-20-1991: Zadržování devíti exemplářů SCP-939 bylo ohroženo v Bio-Zadržovací a Výzkumné Oblasti-06. Blízká civilní obydlí byla evakuována pod záminkou blížící se bouře. V oblasti byly vysazeny Zadržovací týmy.

Dodatek 02-20-1992: S okamžitou platností je použití AMN-C227 jako amnestika na neurčito pozastaveno. Více informací v Hlášení z Incidentu AMN-C227-939.

Šílenec překládající SCP články na tento web. Rád čte komentáře ^-^

3
Komentujte

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ShiroFandovec03 Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Fandovec03
Host
Fandovec03

Chyba!!! Na tom obrázku je SCP-939.

Fandovec03
Host
Fandovec03

Yay, můj oblíbenec